Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Helpt Donald Duck de gemeente Breda?

Vorige week publiceerde de Volkskrant een artikel met de volgende kop:” Eerste Donald Duck met lesbisch stel in de winkel”. Het gaat om het volgende plaatje waarin twee verliefde vrouwen zitten te eten.

De aanleiding hiervoor was de opmerking van Fenna die zich in het jeugdjournaal van 23 februari beklaagde dat in de Donald Duck alleen maar verliefde heteroseksuele stellen rondlopen. De redactie van Donald Duck is hieraan tegemoet gekomen en stelt dat het hier gaat om representatie; Donald Duck wil de wereld weergeven die lezers om zich heen zien en ervaren.

Graag wil D66 het College de volgende vragen stellen:

 • Vraag 1
  Vindt het College het van belang dat in publicaties vanuit de gemeente de diversiteit van onze stad, mensen met verschillende etniciteiten, mensen met een beperking en LHBTI’ers, zichtbaar wordt?
 • Antwoord 1
  Het college hecht grote waarde aan het blijvend investeren in een inclusieve, diverse enveelkleurige stad. Breda is de stad van ‘met elkaar’: een stad waarin ieder mens waardevol en gelijk is. Een stad ook waarin ontmoeting en gastvrijheid in het DNA zit. En wanneer mensen elkaar ontmoeten vallen culturele achtergrond, inkomensklasse, seksuele voorkeur, sekse, gezondheid of leeftijd veelal weg, omdat de mens voorop komt te staan. In Breda moet iedereen dan ook zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Daarom investeert dit college ook volop in thema’s als antidiscriminatie, regenboogbeleid en toegankelijkheid. Vanzelfsprekend willen we die diepe overtuiging ook uitstralen in onze publicaties.

  Los van publicaties willen we ook in de openbare ruimte zichtbaar uitstralen dat iedereen in Breda zichzelf kan zijn. Daarom hebben we medio 2018 een Regenboogpad aangelegd in Park Valkenberg, als symbool van de veelkleurigheid van Breda en als herkenbaar beeldmerk van de Ihbti-community. Helaas blijkt de duurzaamheid van dit pad beperkt. Daarom zoekt het college op dit moment naar een duurzamere uiting in de stad die het thema inclusiviteit uitstraalt, met daarbij speciale aandacht voor Breda als Regenboogstad. Zodra er meer duidelijkheid is over de kansen van daadwerkelijke realisatie van deze uiting zullen wij u hier vanzelfsprekend nader over informeren.

 • Vraag 2
  Is het College bereid om hier actief op te sturen zodat in gemeentelijke publicaties, zowel schriftelijk als via de sociale media, de diversiteit van de Bredase bevolking (inclusief LHBTI) tot zijn recht komt?
 • Antwoord 2.
  Begin 2018 is door alle politieke partijen een stembusakkoord ondertekend (zie bijlage). Hierin is dit punt expliciet opgenomen (zie punt ‘zichtbaarheid en communicatie’). Onder meer naar aanleiding van dit stembusakkoord is opnieuw besproken met de afdelingen die in Breda betrokken zijn bijpublicaties dat zij in tekst én beeld nadrukkelijk oog hebben voor de inclusieve en diverse stad die Breda wil zijn.

Diversiteit en LHBTI zijn belangrijke onderwerpen voor D66 Breda. Wij zijn een wam voorstander van dat Breda een regenboogstad is en blijft. Ook vinden wij het van belang dat onze kinderen kennis maken met diversiteit in onze stad. Als regenboogstad ontvangen wij budget om LHBTI zichtbaar te maken en de acceptatie te vergroten.

 • Vraag 3
  Wordt dit budget ook ingezet voor projecten op scholen om ook met kinderen het gesprek over LHBTI aan te gaan en op deze manier de acceptatie te vergroten? Zodat Donald Duck er in Breda niet alleen voor staat?
 • Antwoord 3.
  Wij schudden Donald Duck, en alle anderen die mee willen blijven bouwen aan een inclusief Breda, graag de hand. De rijksoverheid stuurt actief op aandacht voor seksuele diversiteit op scholen. Het liefst zien we dat scholen dit thema in hun reguliere programma inbedden en dat dit op ‘natuurlijke momenten’ met kinderen en jongeren besproken wordt. Daarnaast kunnen ter versterking daarvan projecten op scholen de impact en bewustwording vergroten. Daarom wordt een deel van het regenboog-budget in Breda ingezet voor extra voorlichting op scholen in Breda. Deze voorlichting wordt verzorgd door de regenboogpartijen die in Breda samenwerken op het thema regenboog/LHBTI: COC Tilburg-Breda, Roze 50+, Stichting BO Breda, RADAR, CJG en GGD. Ookis vanuit deze samenwerking jaarlijks aandacht voor Paarse Vrijdag op scholen.

Gepubliceerd op 10-04-2019 - Laatst gewijzigd op 09-05-2019