Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Help de buurtpreventie

Gelet op artikel 10, lid 2 van de spelregels gemeenteraad Breda; ‘Het Bredaas Beraad’,
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:
De gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 04 april 2019

Constaterende dat:

  • er de afgelopen periode door inwoners en buurtpreventieteams gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om verlichting in donkere straatjes en brandgangen aan te brengen;
  • deze verlichting de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners vergroot;
  • er nog steeds veel vraag is naar deze verlichting in de openbare ruimte, maar deze op dit moment om financiële redenen niet meer geleverd kan worden

Overwegende dat:

  • we met z’n allen Breda schoon heel en VEILIG willen houden;
  • er nog steeds veel vraag is naar deze verlichting in de openbare ruimte;
  • met een relatief kleine investering het college kan bijdragen aan het verhogen van het veiligheidsgevoel van mensen in hun leefomgeving.

Draagt het college op:

  • Binnen het huidige veiligheidsbudget een bedrag van maximaal 10.000 euro te vinden om samen met inwoners en buurtpreventieteams te kijken op welke locaties verlichting kan worden aangebracht;
  • Een terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad mocht het budget onvoldoende zijn.
Gepubliceerd op 08-04-2019 - Laatst gewijzigd op 08-04-2019