Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Geur en Kleur voor een veilige en gezellige Binnenstad

Op 12 november 2014 publiceerde BredaVandaag ons opinieartikel “pepermunt en licht voor minder geweld tijdens het uitgaan“. Daarin werden mogelijkheden gegeven om het uitgaan in Breda nog veiliger te maken. Waar de huidige inzet en samenwerking van de politie, portiers en horeca met name effectief en nodig is als het fout gaat, kan je met innovatieve toepassingen ook het gedrag van stappers beïnvloeden. Licht, geur en beeld hebben grote invloed op hoe wij mensen ons voelen en gedragen. Daardoor kunnen dergelijke toepassingen een preventieve bijdrage leveren aan veilig uitgaan.

In Eindhoven is de Gemeente samen met onder andere de TU Eindhoven en Philips een samenwerking aangegaan in het Living Lab. Van daaruit experimenteert men al een aantal jaar in uitgaanscentrum Stratumseind met een speciaal lichtplan dat zowel qua lichtkleur als qua intensiteit kan verschillen afhankelijk van waar de situatie om vraagt.

Vanuit het Living Lab is reeds ook interesse getoond om naast licht ook te experimenteren met geuren. De combinatie tussen licht, geur en beeld kunnen elkaar versterken. Vanuit die gedachten zou het volgens D66 Breda goed zijn als Breda en Eindhoven hier samen in optrekken en kennis en kunde uitwisselen om uitgaan veiliger en gezelliger te maken.

In Breda werd bij de behandeling van het programma Veiligheid 2015-2018 en Preventie en Handhavingplan Drank- en Horecawet Breda 2015-2018, tijdens de raadsvergadering van 12 november door raadsleden positief gereageerd op deze suggesties. Ook tijdens raadsvergaderingen in de periode daarna is er nog vaak aan pepermunt gerefereerd of is er op enige wijze in opbouwende zin op teruggekomen.

Dat brengt onze fractie op de volgende drie vragen:

 • Vraag 1
  Wat heeft het college gedaan om de positieve houding van de raad betreffende innovatieve toepassingen voor minder uitgaansgeweld om te zetten in concrete plannen of resultaten?
 • Antwoord College
  De positieve houding van de raad betreffende innovatieve toepassingen voor minder uitgaansgeweld, geënt op initiatieven in Eindhoven, hebben geleid tot contact met Eindhoven. Een week na het artikel hebben verschillende ambtenaren, doende met evenementen, een workshop gevolgd bij de trekkers van het project. De gemeente Eindhoven zit midden in het experiment: de feitelijke uitvoering is een halfjaar geleden gestart en loopt nog anderhalfjaar. Living Lab, het samenwerkingsverband van de gemeente, de wetenschap en het bedrijfsleven, gaat gedurende twee jaar experimenten doen en zal daarover met name ná de proef uitvoerig verslag doen. Wij volgen dit experiment met interesse.
 • Vraag 2
  Deelt het college de mening van D66 Breda dat naast de huidige veiligheidsmaatregelen, innovatieve toepassingen een bijdragen kunnen leveren aan de veiligheid in de Bredase Binnenstad?
 • Antwoord College
  Ja. Bewezen innovaties dienen zeker te worden meegenomen in de overwegingen rond veiligheidheidsvraagstukken. Wel blijft een kritische afweging tussen de som van maatregelen, lees financiën, en de te verwachten resultaten van de extra middelen, noodzakelijk. Gelukkig werpt de huidige inzet, gebaseerd op ervaring en goede samenwerking tussen verschillende ketenpartners, al veel vruchten af. Maar natuurlijk staan wij open voor aanvullende maatregelen.
 • Vraag 3
  Is het college bereid om in contact te treden met de Gemeente Eindhoven en het Living Lab om de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van innovatieve toepassingen van licht, geur en beeld te bespreken en dit terug te koppelen aan de Raad?
 • Antwoord College
  Zoals gesteld in antwoord 1 lopen er al contacten en houden wij de vinger aan de pols. Indien uw raad dat wenst organiseren wij een bezoek aan Eindhoven teneinde door Tinus Kanters, de gemeentelijke vertegenwoordiger van Eindhoven in het project, geïnformeerd te worden over het proces naar en de uitvoering van het project.

 

Gepubliceerd op 28-05-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018