Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Doorpakken Clubcultuur

Gelet op artikel 10, lid 2 van de spelregels gemeenteraad Breda; ‘Het Bredaas Beraad’,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 31 januari 2019

Constaterende dat:

 • In andere steden in Brabant, zoals in Eindhoven (8 uur) en Tilburg (6 uur), de openingstijden van de horeca (structureel) worden verruimd;
 • Het horecabeleid in Breda in 2019 wordt vernieuwd;
 • Clubcultuur in Breda een rijke historie kent met vele grootse dj’s.

Overwegende dat:

 • De pilot clubcultuur succesvol is verlopen, zowel op het gebied van (het ontbreken van) (geluids)overlast als op cultureel gebied;
 • Breda een concurrerende positie in het nacht-/uitgaansleven moet zien te behouden;
 • De aanwezigheid van clubevenementen vandaag de dag op vele terreinen een belangrijke toevoeging is voor een stad als Breda (zie overwegingen motie clubcultuur dd. 20171130)
 • In de raadsbrief van 20180927 door het college al gezegd is de pilot zo snel mogelijk naar regulier beleid om te zetten;
 • Het steeds opnieuw moeten aanvragen van een vergunning voor één avond bureaucratische rompslomp met zich meebrengt en daarmee het culturele ondernemerschap niet ten goede komt.

Draagt het College op om:

 • Clubcultuur voor zover mogelijk een prominente plek in het horecabeleid te geven en daarmee clubcultuur in Breda de aandacht, waardering en positie te geven die het verdient;
 • Onder aan clubcultuur-gerelateerde kaders en voorwaarden onderhevige, structureel verruimde openingstijden in het nieuwe horecabeleid op te nemen;
 • Bij de (permanente) vergunningsverlening behalve naar locaties ook naar organisaties te kijken en net zoals in het evenementenbeleid een high trust high penalty principe te hanteren.
Gepubliceerd op 31-01-2019 - Laatst gewijzigd op 31-01-2019