Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Breda onderwijsstad.

Overwegende dat,

  • Onderwijs in Breda een topprioriteit is
  • Breda in 2012-2013 onderwijsstad van Nederland is
  •  Onderwijs als 1 van de belangrijkste thema’s is benoemd in de aanloop naar de nieuwe structuurvisie

Constaterende dat,

  • Breda een zeer compleet onderwijsaanbod kent.
  • Er in de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven op het gebied van onderwijs zijn ingezet .
  • Een overzicht van alle onderwijsactiviteiten en recente initiatieven van extra toegevoegde waarde is voor de Bredase gemeenteraad in het proces naar een nieuwe structuurvisie en de aanloop naar Breda Onderwijsstad 2012-2013

Verzoekt het college:

  • Bij de Voorjaarsnota uitgebreid aandacht te besteden aan alle onderwijsactiviteiten in Breda binnen de gehele onderwijskolom.
  • Hierbij tevens relevante regionale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs aan te geven, zoals beleid Voortijdig Schoolverlaten, onderwijsactiviteiten die vloeien uit de Strategische Agenda West-Brabant en onder de vlag van Brabantstad.
  • Hierbij tevens de verbindingen aan te geven tussen onderwijs en het bedrijfsleven, cultuurveld, sport en zorgsector.
Gepubliceerd op 29-03-2012 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019