Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bespreeknotitie VO straten Spoorbuurt

Geachte leden van de raadscommissie Economie, geacht college,

 

Met het gereedkomen van het station van Breda aan de zuidkant van het spoor zal er een grote stroom bezoekers dagelijks haar weg gaan vinden vanuit het station door de straten waarvan het inrichtingsplan nu ter bespreking voor ligt. Onder hen zijn ook een groot aantal bezoekers aan de stad Breda, die voor een dagje uit of een zakelijke bespreking op weg zijn naar het centrum. Dit is daarmee niet zomaar een inrichtingsplan. De straten van de Spoorbuurt en de route door of langs het Valkenberg zijn voor velen de eerste kennismaking met de mooie stad Breda. Om die reden hecht de fractie D66 eraan dat de gemeenteraad kaders stelt waarbinnen het voorliggende ontwerp wordt uitgewerkt. Om die reden ook bespreken we nu een Voorlopig Ontwerp dat nog te veranderen is, en niet een Definitief Ontwerp waaraan slechts goedkeuring achteraf gegeven kan worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we ons gaan bezighouden met de kleur van de bankjes op straat. We beperken ons tot de hoofdlijnen.

 

Het voorlopig ontwerp van het Stationsplein, de Willemstraat, de Emmastraat en de Meerten Verhoffstraat is een helder en goed uitgewerkt voorstel. Het doet ook enkele uitspraken over de inrichting van de openbare ruimte net buiten dit plangebied. Het is ter consultatie aangeboden aan de stad en de opmerkingen die vanuit de klankbordgroep en andere belanghebbenden zijn binnengekomen zijn samengevat toegevoegd.

 

De fractie D66 wil de commissie en het college de volgende vragen voorleggen:

 

In het plan is opgenomen een voorstel voor de verkeersafwikkeling. De Willemstraat gaat de rode loper zijn vanaf het station naar het centrum, met een brede voetgangerspromenade tussen bomen. Aan weerskanten van de promenade is een rijbaan opgenomen voor auto’s en taxi’s, voor fietser, bromfietsers en scooters. Daarnaast zijn parkeervakken voorzien. En daarnaast opnieuw een trottoir voor winkelend publiek.

  1. Ziet de commissie het als meerwaarde voor de relatie tussen de grote stroom voetgangers die de promenade gaan gebruiken en de kwaliteit van het winkelaanbod in de Willemstraat als het autoverkeer uit deze straat verdwijnt? En welk effect heeft dit op de verkeersveiligheid?
  2. Is de commissie voorstander van enige regie op de branchering van de winkels in de Willemstraat? Welke rol ziet ze daarin voor de kwartiermaker voor Citymaking? Welke rol ziet ze voor de Branche Advies Commissie? Welke rol ziet ze voor de betrokken ondernemers?

 

Breda heeft stevige doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Die kunnen deels worden ingevuld door een shift in vervoersmodaliteiten. Kort gezegd: als we met elkaar meer fietsen en wandelen dan hebben we minder last van CO2 uitstoot. Het station speelt daarin een belangrijke rol, als de knoop waar alle vervoersmodaliteiten bij elkaar komen.

  1. Is de commissie voorstander van een pilot met fietstaxi’s vanaf het vernieuwde Stationsplein?

Een andere optie is om het vervoer over water te stimuleren. Dat kan door de BSW bootjes niet alleen recreatief in te zetten, maar ze ook een rol te geven in de vervoersopties. Het kan ook door een marktpartij worden ingevuld. Er kan dan aan de kop van het Valkenberg een opstappunt worden toegevoegd.

  1. Is de commissie voorstander van een pilot met vervoer over water volgens een dienstregeling?

 

  1. Heeft de commissie nog aanvullende opmerkingen naar aanleiding van de consultatie van bewoners en ondernemers van Breda?

 

  1. Kan het college kort schetsen welke inhoudelijke consequenties deze kaders van de commissie heeft voor het plan en welke route van besluitvorming verder gevolgd gaat worden?

 

Namens de fractie D66 Breda,

Frank Toeset, raadslid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 18-10-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018