Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bespreeknotitie camperplaatsen in Breda

Op 13 juli 2016 is in een extra vergadering van de commissie Economie ingestemd met het Raadsvoorstel 45054 om aan de Nijverheidssingel tijdelijk een voorziening te realiseren voor 6 tot 8 camperplaatsen.

Voor campers werd het sindsdien mogelijk om voor een tarief van EUR 14,– per 24 uur te verblijven op een van deze plaatsen.

In de vergadering is door commissieleden gevraagd om deze pilot, die in het voorstel 3 jaar zou duren, al na 6 maanden te evalueren. Redenen voor realisatie van de camperplaatsen Als redenen voor het realiseren van deze camperplaatsen worden in de Raadsbrief onder meer de volgende argumenten genoemd:
– De markt voor camperaars groeit explosief. In tien jaar tijd (2006 – 2016) is het aantal campers verdubbeld van 50.000 tot 100.000. De camperbezitters trekken er jaarlijks gemiddeld 6 keer op uit waarvan een aanzienlijk deel vanuit toeristisch oogpunt een stad bezoekt.
– Voor Breda betekent een bezoek van camperaars een impuls voor de vrijetijdseconomie en zorgt het voor levendigheid in het centrum.

Breda kent nog geen camperplaatsen.
De WV geeft aan dat de vraag naar camperplaatsen in Breda groot is en elk jaar toeneemt.
Bespreking in de commissie van 13 juli In de commissie is onder meer het volgende aan de orde geweest.

1. De vraag is of het realiseren van camperplaatsen een activiteit van de gemeente zou moeten zijn. De wethouder heeft destijds aangegeven dat het ideaal zou zijn als een ondernemer dit zou oppakken. Destijds was er overleg met een potentiële ondernemer hierover, maar waren nog geen concrete afspraken gemaakt. In de raadsbrief van 17 november 2016 heeft de wethouder laten weten dat deze ondernemer heeft afgehaakt omdat hij de businesscase niet rondkreeg, maar dat er gesprekken gaande zijn met een nieuwe potentiële ondernemer.
2. Vanuit de commissie zijn vragen gesteld over het beperkte voorzieningenniveau voor deze plaatsen. Er zijn geen sanitaire voorzieningen of elektriciteit voorzien. Ook een mogelijkheid om een chemisch toilet te ledigen is niet in het plan opgenomen. In de commissie is toen afgesproken om niet pas na 3 jaar maar na 6 maanden deze pilot te evalueren. Evaluatie van de pilot en voorstel om de prijs bij te stellen.

In de raadsbrief van 17 november is, conform het verzoek van de commissie, het eerste half jaar van de pilot geëvalueerd. Hier kwam onder meer het volgende naar voren:
– De bekendheid en het gebruik van de camperplaatsen is gedurende de pilot stijgende. Tot 5 november zijn de plaatsen 110 maal gebruikt. Dit zal naar verwachting meer worden als komend jaar de plaatsen ook in de ACSI-gids zijn opgenomen.
– Er staan een aantal negatieve beoordelingen op de site van de NKC. De belangrijkste opmerkingen betreffen de, in de ogen van de bezoekers, slechte prijskwaliteitverhouding: Voor EUR 14,– per nacht verwacht men meer faciliteiten dan alleen een parkeerplaats. De gemiddelde waardering komt uit op een 6,5.
Als reactie hierop is in de raadsbrief vermeld dat de prijs met ingang van 1 januari 2017 wordt bijgesteld naar EUR 4,– per 24 uur.
De situatie in andere steden in Brabant.

Een korte verkenning van camperplaatsen in nabijgelegen steden en de B5 leert het volgende :
Plaats:
Voorzieningen en tarief:
Waardering:

Oosterhout (camping buiten centrum)
Camper (2 pers incl. belasting): € 16,40 Lozen afvalwater:
Gratis Lozen cassettetoilet: Gratis Water: Gratis Stroom (6A): € 0,37 (per kWh) 8,3

Gilze (camping buiten centrum)
Camper (2 pers incl. belasting): € 16,80 / € 23,30
Lozen afvalwater: Gratis Lozen cassettetoilet:
Gratis Water: Gratis Stroom: Gratis —

Tilburg Geen

Den Bosch (camping buiten centrum)
Camper (2 pers incl. belasting): € 18,00 Lozen afvalwater: Gratis Lozen cassettetoilet: Gratis Water: Gratis Stroom (6A): Gratis —

Eindhoven (P&R in stad)
Camper (2 pers incl. belasting): € 3,00 / € 5,00 Lozen afvalwater: Gratis Lozen cassettetoilet: Gratis. Gratis huurfiets via Lock’n’Go – broodjes, toilet in kiosk 7,2

Helmond (Parkeerplaats in stad)
Plaats op mix parking Max. aantal plaatsen: 6 Max. camperlengte: 10m en Max. verblijfsduur: 72 uur Geopend: 1/1 – 31/12 Tarief iCamper (2 pers incl. belasting): € 3,00. Geen voorzieningen 6,6

Rotterdam (stadscamping)
Camper (2 pers incl. belasting): € 21,00 / € 23,50 Lozen afvalwater: Gratis Lozen cassettetoilet: Gratis Water: Gratis Stroom (6A): € 3,75 5,8

Dordrecht (parkeerplaats nabij centrum)
Camper (2 pers incl. belasting): € 2,00 Lozen afvalwater: Gratis Lozen cassettetoilet: Gratis Water: € 1,00 6,2

De conclusie op basis van dit (beperkte) overzicht is dat Breda qua prijs en voorziening te vergelijken is met Helmond. Laaggeprijsde plaatsen zoals bij Eindhoven en Dordrecht bieden ook minimaal de mogelijkheid tot lozen van afvalwater en chemisch toilet. De meeste plaatsen bieden (tegen hogere prijs) meer voorzieningen zoals water en elektra.

Vragen
Breda is een stad die, ook op toeristisch gebied, kwaliteit wil uitstralen. Zo heeft Breda als enige Brabantse stad een vijf-sterren-hotel, een prachtige binnenstad met rijke historie en een uitgebreid winkel- en horeca-aanbod.
Dit vertaalt zich onder meer in een recente klassering als de tweede stad in Nederland om een weekendtrip naar te maken en nummer 1 als sfeervolste binnenstad.

Vragen aan raad en college van b. en w.
1. Vinden Raad en College met ons dat, als we vinden dat er in Breda plaats moet zijn voor camperplaatsen, deze ook eenzelfde kwaliteitsimago moeten hebben als onze gehele stad?
2. Vinden Raad en College met ons dat de huidige situatie, parkeerplaatsen zonder enige voorziening, niet in dit beeld passen?
3. Zijn Raad en College het eens met de stelling: “Doe het goed of doe het niet”?
4. Wat zijn de mening van Raad en College over de volgende alternatieven?
4.1 Uitbouwen van faciliteiten op de huidige locatie. Minimaal de mogelijkheid tot lozen van afvalwater en chemisch toilet. Eventueel uitbreiden met elektriciteit, sanitair etc. Kan het College een inschatting geven van de investering die hier minimaal voor benodigd is?
4.2 Het openstellen van de faciliteiten van de passantenhaven (sanitair douche, afvalverwerking) voor gasten van de camperplaatsen. Deze liggen op ongeveer 400 meter van de camperplaatsen (http://www.passantenhavenbreda.nl/). Er kan ook gedacht worden aan het verplaatsen van de camperplaatsen naar de parkeerplaatsen vlakbij deze faciliteiten.
4.3 Het realiseren van nieuwe camperplaatsen inclusief faciliteiten rond de locatie van de Seeligkazerne. Wellicht is dit in te passen in de ontwikkelplannen voor dit gebied, inclusief de horecavoorziening van de Rooie Pannen en de te realiseren aanlegsteiger. Tot nu toe is er nog geen ondernemer die definitief heeft toegezegd om een camperplaats te gaan realiseren. Dat is niet onlogisch: Door de beperkte omvang lijkt het moeilijk om hier een winstgevende exploitatie te realiseren. Vraag aan het college van b. en w.
5. Is er op korte of middellange termijn zicht op een ondernemer die de plaatsen gaan exploiteren?
Zo nee, zijn er bezwaren als de gemeente dit zelf blijft doen? Vraag aan raad en college van b. en w.
6. In hoeverre zien Raad en College mogelijkheden om het bestaan van de camperplaatsen verder te gebruiken ter promotie van Breda en geheel Brabant?
Te denken valt bijvoorbeeld aan het, bijvoorbeeld in overleg met VVV’s en VisitBrabant, aanbieden van camperarrangementen langs een aantal Brabantse steden.

Indiener: Ron van Loon

Gepubliceerd op 23-05-2017 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019