Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bespreeknotitie Architectuurbeleid

Het Erfgoedbeleid van Breda is toe aan een update en daarmee dient zich ook de vraag aan: wat doen we aan architectuurbeleid? In de huidige nota Erfgoed in Context is het architectuurbeleid ondergebracht. Dat is geen voor de hand liggende keuze. Erfgoed is hetgeen we van waarde vinden om te behouden. Deels ontleent de stad Breda haar identiteit aan het erfgoed en we hebben het ook als een speerpunt benoemd in city making en de programmering voor het Nieuwe Museum. We vinden het dus van groot belang. Echter, waar Erfgoedbeleid terug kijkt in de tijd, heeft Architectuurbeleid de blik voorwaarts, zelfs voorbij de horizon van het heden. Goede architectuur, architectuur die het in zich heeft om onderdeel te gaan worden van het erfgoed, wordt bij realisatie nog niet altijd gewaardeerd. We moeten er even aan wennen. Zoals we soms ook even moeten wennen aan hedendaagse kunst. Het huidige architectuurbeleid is zeer beknopt beschreven in Erfgoed in Context. Deze nota is in 2008 aangenomen, nog voor de val van Lehman Brothers en de bouwcrisis. Na die tijd viel er een aantal jaren niet veel nieuws te doen, op het vlak van architectuur, stedebouw, landschap en openbare ruimte. Ook op het Stadskantoor houdt niemand zich specifiek bezig met architectuurbeleid. We hebben er geen functionaris voor. Er wordt wel sturing gegeven aan initiatieven vanuit de markt. Daarvoor is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de opvolger van de welstandscommissie. Die functioneert prima. Maar is het niet raar dat het secretariaat van deze onafhankelijke adviescommissie voor gevraagd en ongevraagd advies aan het college is ondergebracht bij de afdeling vergunningen? Sinds de bouwcrisis is er veel veranderd in de manier waarop de gebouwde omgeving tot stand komt. Er is meer ruimte voor initiatieven van onder op. Allerlei braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen krijgen op een creatieve manier weer een nieuwe maatschappelijke of economische functie. Het is altijd goed om even om je heen te kijken, hoe doen andere steden het? In Eindhoven spreekt Strijp-S tot de verbeelding. Het is nu een groot succes, maar vergeet niet hoe lang er al aan gewerkt wordt. De eerste strategische plannen dateren van 1998 en daarna hebben allerlei stakeholders hun schouders er onder gezet. De lijst van herontwikkelingsgebieden is veel langer. Denk aan de Spoorzone van Tilburg, Over-IJ en de NDSM werf in Amsterdam Noord, de Hofbogen en het Schieblok in Rotterdam en Spoorpark Noord en ’t Eilandje in Antwerpen. Het zou mooi zijn om die lijst binnenkort aan te vullen met interessante ontwikkelingen in Breda, bijvoorbeeld voor het CSM terrein, De Koepel, Backer en Rueb, Nibbit, Seelig Zuid of Hero. Maar dat gaat niet vanzelf een succes worden. De tijd dat projectontwikkelaars de deur bij de overheid plat liepen en we konden volstaan met reactief bijsturen en afremmen is voorbij. Om die reden heeft D66 enkele vragen aan de Commissie en aan het College. Aan de commissie:

1. Deelt u onze mening dat Architectuurbeleid, met als schaalniveaus landschap, stedebouw, openbare ruimte en architectuur, een zelfstandige positie verdient?

2. Denkt u dat actoren in de stad Breda zoals CRK, BNA, StadsLab, BRAAK!, PakhuisB en BLASt een rol moeten hebben bij de totstandkoming van nieuw Architectuurbeleid? Zo ja, welke?

3. Bent u voorstander van het aanstellen van een (deeltijd) functionaris voor Architectuurbeleid? Denkt u daarbij aan een Stadsarchitect/stadsbouwmeester, een kwartiermaker architectuur of iets anders? Welke kansen ziet u voor deze functionaris en welke beperkingen?

4. Bent u voorstander van het instrument Prijsvraag voor het aanbesteden van ruimtelijke opgaven die grote impact hebben op Breda?

(Zie link) https://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopdracht/mogelijkeaanbestedingsprocedures/bijzondere-europes-4

Aan het college wil D66 ook de vragen 3 en 4 voorleggen.

Frank Toeset raadslid D66 Breda

Gepubliceerd op 19-05-2016 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019