Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Begrotingsbijdrage – Stad van de toekomst

Breda staat voor grote opgaven en uitdagingen.

Zo betoogde Faissal afgelopen voorjaarsnota ook namens D66.

  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden in Breda?
  • Hoe zorgen we ervoor dat Breda zich aanpast aan het veranderende klimaat?
  • Hoe zorgen we ervoor iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft?

Met deze begroting laat het college volgens D66 zien dat het met lef en liefde durft te kiezen.

Kiezen voor Breda van de toekomst, voor de scholier, de student en de starter in onze stad.

Want in Breda:

  • Trekken we de Nieuwe Mark door EN investeren we in kunst en cultuur;
  • Bouwen we 6000 nieuwe woningen EN geven we gas op de energietransitie;
  • Investeren we in een talentencentrum EN pakken we de doorstroomvoorziening aan;

D66 verwacht van het college dat het niet alleen bij mooie woorden blijft in deze begroting, maar dat het college ook actie onderneemt, aan de slag gaat en bouwt aan het Breda van morgen.

Zo maken we Breda klaar voor de toekomst.

Breda als stad van de toekomst.

Is Breda dan ook al helemaal klaar voor de toekomst?

Nee, helaas nog niet. Daarvoor neem ik u graag mee 6 november.

Normaliter laat ik iedere ochtend de hond uit. Lopend over straat zie ik leerlingen die te voet of met de fiets naar school gaan, ouders die hun kinderen naar school toebrengen of docenten die vol enthousiasme op weg zijn naar hun werk.

Maar deze ochtend niet. Deze ochtend was anders, het was leeg en rustig op straat.

Het was de dag dat ook in Breda leraren gingen staken. Zij lieten hun stem horen voor een structurele oplossing voor het lerarentekort, en om hun zorgen te delen over de stand van het onderwijs in Nederland. Dat deden ze niet alleen voor henzelf maar ook voor de toekomst van onze kinderen.

De zorgen van deze docenten gaat D66 aan het hart. Samen met een aantal collega’s en de wethouder spraken wij de docenten toe. Breda mag dan kwalitatief geweldig onderwijs hebben, ook hier zijn er zorgen. Hebben we op termijn nog wel voldoende docenten voor de klas staan?

Een aantal weken geleden stelde onze fractie al schriftelijke vragen over het lerarentekort en deed daarbij het voorstel voor een lokaal actieplan.

D66 roept het college dan ook dringend op om niet te wachten totdat men in Den Haag een oplossing heeft bedacht.

Doe alles wat binnen uw macht ligt om in Breda geen lerarentekort te laten ontstaan.

Kortom, maak een Actieplan……. en anders maken wij die zelf…. Zoals we die ook voor de Hoge Vucht hebben opgesteld.

Tijdens de onderwijsstaking in Breda liepen ook leden van D66 mee. Dit leverde goede gesprekken op met docenten. Een van de gesprekken ging over nieuwe manieren van les geven. Niet meer traditioneel in een leslokaal, maar buiten op het schoolplein of in de stad.

Dit sluit ook aan bij de ambities van D66 om schoolpleinen te vergroenen en de openbare ruimte speels in te richten. De vraag waar docenten alleen mee worstelden, is hoe kan ik dit vormgeven? Ter ondersteuning daarvan dient D66 de volgende motie in.

Motie Buitenonderwijs: in navolging van speelse buitenruimte, vergroening speelpleinen

https://breda.notubiz.nl/document/8174919/1/M8_D66_Motie_buitengewoon_buitenwijzer_14112019

En dan blijven we nog even in de buitenruimte. Breda heeft de ambitie om deze schoon, heel en veilig te houden, maar toch is de waardering van de Bredanaar de afgelopen tijd minder geworden onder andere door zwerfafval. In 2020 hebben we de ambitie om de prullenbakken in de buitenruimte te vervangen, de kans om deze beter te positioneren, meer op te laten vallen en slimmer te maken, opdat er meer afval in de bak gegooid wordt en er minder zwerfafval op straat ligt. Kortom laat de afvalbak weer tot zijn recht komen! Daarvoor dienen we de volgende motie in.

Motie nette verzorgde buitenruimte opvallende prullenbakken: convenant zwerfafval: een prullenbak die opvalt, zorgt voor minder zwerfafval

https://breda.notubiz.nl/document/8174916/1/M7_D66_Aantrekkelijke_buitenruimte_en_afvalbakken_14112019

Voorzitter ik sluit af voor de eerste termijn van D66. In grote lijnen tevredenheid bij mijn fractie over de voorliggende begroting, maar ook een aantal zorgen en aandachtspunten. Daarop verwachten we de volle inzet van het College. Dan sluit ik nu echt af met woorden die D66 Breda niet vreemd zijn:

Overigens is D66 van mening dat de Nieuwe Mark door getrokken moet worden en de ja-ja sticker ingevoerd moet worden.

Bekijk hier de behandeling van de begroting terug:

https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/gemeente_breda?session=102602

Gepubliceerd op 18-11-2019 - Laatst gewijzigd op 18-11-2019