Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art.9 – Hoe staat het met onze bomen?

Vijf jaar geleden hebben we in Breda het nieuwste bomenbeleid vastgesteld. In 2017 is daar nog een evaluatie van geweest, met daarin onder meer een interessante rapportage ‘Evaluatie Verordening Kapvergunning’ over onder meer het aantal aangevraagde en verleende kapvergunningen, het type bomen, herplant en compensatie en gekapte bomen.

Inmiddels zijn we dik 3 jaar verder en D66 Breda vraagt zich af hoe het hier nu mee staat en hoe het met onze ambities staat om het bomenbestand uit te breiden in het kader van ‘Breda stad in het park’. D66 blijft erop hameren dat bomen een noodzakelijk onderdeel zijn van onze opgaves op het gebied van klimaatadaptatie, maar ook een essentieel onderdeel van ons leefplezier. Het afgelopen jaar heeft dat mogelijk alleen nog maar duidelijker gemaakt. Niet alleen wij vinden dat, ook Europa steunt ons ondertussen duidelijk in die noodzaak. Wij blijven ook signalen krijgen dat bomen nog altijd relatief makkelijk en vaak gekapt worden, of dat nou onderdeel is van een herinrichting of werk met werk of niet. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  • –  Heeft u een overzicht van ons bomenbestand (portefeuille) met daarbij indien mogelijk uitsplitsingen naar bijvoorbeeld typologie, leeftijd, gebied en – indien mogelijk – gemeentelijke en private bomen?
  • –  Heeft u een geactualiseerd overzicht van de rapportage ‘Evaluatie Verordening Kapvergunning’ (mutaties)?

o Kunt u ook daarbij ook nadrukkelijk inzoomen op de vergunningsvrije bomen, de aanplant en herplant?
o Kunt u daarbij ook de link maken met de ambitie die wij hebben om een ‘stad in het park’ te zijn?
o Indien wij daarin achter lopen; wat bent u van plan om onze ambities waar te (blijven) maken en vind u eigenlijk

ook niet met D66 dat wij eigenlijk onze ambities moeten verhogen, gezien ook de internationale ontwikkelingen?

  • –  Hoe staat het met al dan niet kappen van bomen bij herinrichtingen, de eventuele aan- en herplant daarbij en zeker ookde mogelijkheden om bomen te verplaatsen in plaats van te kappen?
  • –  In welke mate is de bomenkaart de afgelopen jaren geactualiseerd en zijn hier waardevolle bomen aan toegevoegd?Daarnaast hebben we natuurlijk het afgelopen jaar gezien dat veel mensen in de tuin aan de slag gegaan zijn. Daarbij hebben wij allerlei (subsidie)mogelijkheden om het vergroenen van tuinen te stimuleren. Ook wij zijn benieuwd naar de mate van succes daarvan en sluiten ons gemakshalve aan bij de eerdere vragen die hierover zijn gesteld. Echter, wij zien en horen ook regelmatig over tuinen die juist versteend worden. Daarbij zijn wij benieuwd of u zicht heeft op de kap van – al dan niet vergunningsplichtige – bomen op particuliere gronden en wat dat doet met uitdagingen op het gebied van waterretentie en hittestress en wat u hier voor mogelijkheden ziet om als gemeente bij te dragen aan het zoveel mogelijk in stand houden, dan wel uitbreiden van ons Bredase bomenbestand. Daarom hebben wij de volgende aanvullende vragen:
  • –  In welke mate heeft u zicht op bomen die gekapt worden op particulieren gronden?
  • –  Wat doen we momenteel om het kappen van bomen op particuliere gronden te ontmoedigen, dan wel om het planten vanbomen te stimuleren en welke instrumenten zijn hiervoor allemaal beschikbaar, los van of we ze gebruiken of niet?
Gepubliceerd op 27-05-2021 - Laatst gewijzigd op 27-05-2021