Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art. 9 – Ondersteuning sportverenigingen

Op 16 september 2020 stelde wij als D66 Breda vragen met betrekking tot de ondersteuning van sportclubs in de coronatijd.

Bij de meeste sporten is het sportseizoen net begonnen of staat op het punt van beginnen. Het wordt een onzeker seizoen waarbij iedereen hoopt dat het seizoen in zijn volledigheid afgemaakt kan worden. Ons bereiken steeds meer geluiden dat het uitspelen van het seizoen voor de meeste verenigingen niet de grootste onzekerheid is. Door teruglopende bar- en sponsorinkomsten moeten verschillende verenigingen ingrijpen om het hoofd boven water te houden.

In het hulppakket van de gemeente Breda dat loopt van 1 april tot 30 september 2020 zijn er maatregelen genomen om verenigingen tegemoet te komen. De belangrijkste is dat de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties tijdelijk worden kwijtgescholden. Verenigingen die hun accommodatie (gedeeltelijk) in eigen eigendom hebben schieten hier helaas niets mee op.

Ook is vastgesteld dat er maatwerk geboden wordt als het bestaansrecht van verenigingen in het geding komt. Wij hopen dat dit uiteraard niet nodig is geweest maar wij zijn benieuwd of er verenigingen hebben aangeklopt bij de gemeente.

Als laatste maken wij ons zorgen over komend seizoen (2021-2022). Heeft het college bijvoorbeeld al een idee over wat het gaat doen als een deel van het seizoen opnieuw moet worden afgelast. En wat gaat er gebeuren met de reserveringen van onze binnensportaccommodaties als het binnensport seizoen (gedeeltelijk) niet door gaat. De meeste reserveringen voor bijvoorbeeld zaalhockey gaan de komende maanden er al uit terwijl verenigingen nog niet weten of het seizoen door gaat en dus contributie hiervoor kunnen vragen.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Hoe loopt het contact met de sportverenigingen op dit moment?
  2. Kan het college aangeven hoeveel verenigingen hebben gevraagd om maatwerkmaatregelen en wat deze maatregelen inhouden?
  3. Heeft het college ook contact met verenigingen die hun accommodatie in volledige eigendom hebben? Worden zij aanvullend gecompenseerd?
  4. Heeft het college al een idee wat het gaat doen als het sportseizoen niet afgemaakt kan worden om de verenigingen te compenseren?
  5. Heeft het college inzicht in hoeveel verenigingen op dit moment in financieel zwaar weer zitten?
  6. Heeft het college plannen hoe om te gaan met de reserveringen van de binnensportaccommodaties bij het afgelasten van het seizoen?
  7. Is het college bereid het gesprek aan te gaan met verenigingen die gebruik maken van binnensportaccommodaties om tot maatwerk te komen?
Gepubliceerd op 16-09-2020 - Laatst gewijzigd op 16-09-2020