Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art. 9 – Perspectief voor studenten in Breda

Sinds afgelopen weken de verplichte 1,5 meter afstand weer terug is, zijn voor heel veel studenten van het MBO en HBO digitale colleges weer terug van weggeweest. In een tijd waarin het perspectief steeds verder weg lijkt, is fysiek contact met medestudenten en docenten erg belangrijk voor de mentale gesteldheid van studenten.

D66 Breda collega Joyce de Goede diende daar enkele maanden terug ook een bespreeknotitie over in, uit de vele insprekers is destijds ook teruggekomen dat studenten een pro actieve houding van de gemeente en initiatieven waarderen.

Afgelopen weken hebben veel nieuwe studenten met GoodMoods elkaar en de stad al beter leren kennen, maar nu corona weer veel onmogelijk maakt is het wellicht goed om daar nog eens bij stil te staan.

Vanwege de nieuwe maatregelen zijn de meeste fysieke colleges geschrapt en zitten studenten weer thuis. Vorig schooljaar hebben we geconstateerd dat het schadelijk is voor de mentale gesteldheid van studenten. Persoonlijke begeleiding is immers moeilijker en het spontaan stellen van vragen aan docenten op de wandelgang of na het college lukt digitaal vaak niet.

Daarnaast kunnen studenten vanwege de nieuwe maatregelen en het koude weer moeilijk stoom afblazen. Het studentenleven ligt op dit moment stil en met studiegenoten in het park gaan zitten is ook geen optie. Hierdoor lopen studenten, net als vorig jaar, het risico op te branden. Zeker voor onze internationale studenten die speciaal voor hun opleiding naar Breda zijn gekomen en voor hun sociale welzijn afhankelijk zijn van het leven op en rond de onderwijsinstellingen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Welke acties gaat het college ondernemen om onze studenten wederom perspectief te bieden in deze lastige tijd?
  2. Gaat het college in gesprek met onderwijsinstellingen en uitbaters van grote ruimtes (zoals bijvoorbeeld het Chassé theater) om fysiek onderwijs mogelijk te maken binnen de mogelijkheden van de 1,5 meter maatregel?
  3. Is het college in navolging van onze bsno alweer in gesprek met studenten en studentenverenigingen om met hen te bekijken welke ruimte er is voor ontmoeting?
  4. Hoe kijkt het college naar het initiatief GoodMoods, zeker nu met de aangescherpte maatregelen in gedachte nemende?
  5. Hoe denkt het college internationale studenten te kunnen betrekken bij het marginale sociale leven dat plaatsvindt in de stad?
Gepubliceerd op 06-12-2021 - Laatst gewijzigd op 06-12-2021