Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art. 9 – Perspectief voor iedereen

Op 03 september 2020 stelde wij als D66 Breda samen met de CDA, het college de volgende vragen omdat D66 vindt dat er meer ruimte moet zijn voor perspectief. Zodat we Breda de komende maanden leefbaar en gezellig houden. Uiteraard altijd met veiligheid voorop.

Deze week was de 1-september-persconferentie. Langverwacht voor sommigen en waar er een tijdje geleden nog misschien de hoop was voor bijvoorbeeld nachtclubs, discotheken en jongeren dat dit wat versoepelingen zou gaan brengen, hoorden we de afgelopen weken en dagen langzaamaan echter al steeds meer geluiden dat dit moeilijk zou worden. En helaas, dat zit er voorlopig inderdaad nog niet in, zo hoorden we.

En waar we het kabinet al horen praten over omscholing, een lange periode van omzetverlies en juist niets horen zeggen over perspectief, denken D66 Breda en CDA Breda graag terug aan de periode eerder dit jaar waarin Breda zich van haar beste kant liet zien. Zo verbonden we als eerste pandeigenaren, brouwerijen en uitbaters om tot een regeling te komen om huurkosten te splitsen. Zo waren we een van de eerste gemeenten met een uitgebreid terrassenplan en met een lokaal maatregelenpakket.

Zeker met de winterperiode in aantocht waarin het weer slechter wordt en je misschien niet zo lekker op een terrasje gaat zitten in wind, regen en kou en met dit nieuwe landelijke geluid dat weinig perspectief biedt voor langere termijn voor nachtclubs, discotheken en festivalorganisatoren, kijken wij graag naar mogelijkheden om hier toch een alternatief te bieden. Maar niet in de minste plaats ook voor iedereen die zich zo lang en zo goed aan de regels heeft gehouden en het niet ziet zitten om dadelijk een hele winterperiode geen perspectief te hebben. Voor alle inwoners van Breda is het immers belangrijk om te kunnen blijven samenkomen, willen we de sociale cohesie behouden.

Daarnaast moeten D66 Breda en CDA Breda er niet aan denken dat als we straks een keer uit deze crisis komen veel nachtclubs, discotheken, andere horeca en festivalorganisatoren het loodje hebben moeten leggen. De situatie is al zo penibel, maar als we wat kunnen doen om te zorgen dat we straks als we uit de crisis komen nog een diverse horeca- en evenementensector hebben – eentje waar Breda zo trots op mag zijn, met al die parels – dan vinden wij dat we dat moeten proberen.

Laten we kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we straks in 2021 niet in de situatie zitten dat we uit deze crisis komen, er hopelijk een vaccin is, maar dat er in de stad een stuk minder te beleven is. En wellicht dat we daarbij nog iets meer dan eerder meer buiten bestaande kaders moeten denken en ruimte moeten bieden.

In dat kader hebben D66 Breda en CDA Breda de volgende vragen aan het college:
1. Bent u het met ons eens dat er voor ons als gemeente ook een rol ligt om perspectief te bieden aan juist deze sectoren die het zo moeilijk hebben en zo de diversiteit in deze sectoren voor langere termijn ook te waarborgen?
2. Welke kansen en mogelijkheden ziet het college om samen met deze sectoren naar perspectief te zoeken?
3. Zijn er bij het college al initiatieven bekend?
4. Zo ja, waar tegen welke knelpunten lopen deze initiatieven aan om tot verdere ontwikkeling te kunnen komen?
5. Bent u bereid om samen met verschillende partners, horecaondernemers, nachtclubhouders en festivalorganisatoren te kijken hoe we voor de wintermaanden iets kunnen organiseren dat hen en hun bezoekers – onze inwoners – dat perspectief kan bieden?

Gepubliceerd op 03-09-2020 - Laatst gewijzigd op 03-09-2020