Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art. 9 – Paaltjes Ulvenhoutse bos

 Geacht college, 

Afgelopen weken heeft de D66-fractie zowel positieve als negatieve geluiden ontvangen over het plaatsen van paaltjes langs de Huisdreef en de Sint Annadreef in het Ulvenhoutse Bos. Het parkeren is hiermee op en langs een groot deel van de weg onmogelijk gemaakt. 

D66 Breda vindt het belangrijk dat mensen van de prachtige natuur in en rondom Breda kan genieten. Uiteraard heeft het daarbij de voorkeur dat het bezoeken van de natuur te voet of per fiets plaatsvindt, maar ook bezoek per auto moet mogelijk blijven. In het bijzonder vragen wij aandacht voor mensen met een beperking die ook de natuurgebieden moeten kunnen blijven bezoeken. 

Daarom stellen wij u de volgende vragen: 

1. Waarom zijn er paaltjes geplaatst op de genoemde wegen? En waarom nu? 

2. Van welk moment dateren de plannen van het plaatsen van de paaltjes? 

3. Er is onduidelijkheid of het plaatsen is gebeurd door Staatsbosbeheer of de Gemeente Breda. Kunt u duidelijkheid verschaffen? 

4. Op welke wijze zijn omwonenden op de hoogte gesteld van het plaatsen? 

5. Wat is de stand van zaken van de bij de begroting 2021 gelanceerde plannen om de fietsvoorzieningen in het Ulvenhoutse Bos te verbeteren? 

6. Op welke wijze kunnen automobilisten het Ulvenhoutse Bos blijven bezoeken? 

7 Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat bezoekers van het Ulvenhoutse Bos beter geïnformeerd worden over de wijzigingen? 

Wij zouden het waarderen als u deze vragen spoedig beantwoord gezien de vragen die bezoekers van het Ulvenhoutse Bos momenteel hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Joyce de Goede 

D66Breda 

Gepubliceerd op 23-08-2021 - Laatst gewijzigd op 23-08-2021