Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art. 9 – Lawaaiflitsers herrievoertuigen

Op 10 september 2020 stelde raadslid Faissal Boulakjar vragen betreft de lawaaiflitsers tegen herrie-voertuigen.

De laatste jaren neemt de enorme geluidshinder van motorvoertuigen ook in Breda flink toe. Steeds vaker maken bestuurders van bepaalde motorvoertuigen onnodig veel geluid tijdens zogenaamde ‘parade-ritjes’. De overlast is vooral voor mensen in het centrum van Breda een grote ergernis. Voor ouders met kleine kinderen en kwetsbare ouderen is het een verschrikking.
In het verleden zijn er over dit onderwerp al schriftelijke vragen gesteld. Vóór de zomervakantie werd er door het college aangegeven strenger te controleren en handhaven op dit soort geluidsoverlast.
D66 Breda denkt graag mee en kijkt altijd naar kansen en mogelijkheden. In Parijs en Rotterdam lopen nu pilots met zogenoemde ‘lawaaiflitsers’. Luidruchtige weggebruikers kunnen worden opgespoord door slimme flitspalen die een te hoog decibel-uitstoot meten. Vervolgens kan met politie-camera’s de dader worden opgespoord. Door middel van kunstmatige intelligentie wordt de privacy van omstanders gewaarborgd.

Gezien het gegeven dat Breda een smart-city wil zijn en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, heb ik de volgende vragen voor u:
1- Kunt u aangeven wat de ontwikkelingen zijn van het aantal geluidsovertredingen met voertuigen?
2- Zij er in deze ‘corona’ zomer meer meldingen geweest van geluidshinder in Breda?
3- Bent u op de hoogte van de pilots in Parijs en Rotterdam?
4- Bent u bereid om de ontwikkelingen van de pilots nauwlettend in de gaten te houden?
5- Indien de pilots succesvol blijken, bent u dan bereid hier in Breda mee aan de slag te gaan?

Gepubliceerd op 10-09-2020 - Laatst gewijzigd op 15-09-2020