Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art. 9 – Groen vraagt om water

Op 20 mei 2020 stelde wij als D66 Breda, het college de volgende vragen betreft de droogte en de vergroening in de stad.

Het kan niemand ontgaan zijn dat Breda inzet op meer en gezond groen in de wijken en dorpen. Inwoners maken gebruik van de
aangeboden mogelijkheden om hun omgeving te vergroenen. Mede hierdoor is er een grotere betrokkenheid bij hun leefomgeving
en dat zien we ook in het signalerende effect zoals blijkt uit vragen van inwoners uit de wijk Westerpark. Mensen rond de vijver in
Westerpark hebben vorig jaar i.v.m. de droogte te maken gehad met een verdroogde vijver, een dodenpoel. Nu zien ze dat de
gemeente deze vijver alweer gebruikt om watertanks te vullen om (jonge) aanplant van o.a. bomen in de gemeente te kunnen
voorzien van voldoende water.
Deze zorg uit de wijk riep bij D66 enkele vragen op die, gezien de wederom verwachte droogte, inzicht moeten geven in hoe de
gemeente qua watervoorziening voor onze bomen en ander groen hierop inspeelt.
1. Hoeveel plekken zijn aangewezen in de gemeente om watertanks te kunnen vullen?
2. Liggen deze verspreid, ook over wijken en dorpen?
3. Zijn er nog plekken die, als ze bereikbaar worden gemaakt voor de tankwagens, toegevoegd kunnen worden? Ik denk daarbij
aan bijvoorbeeld het water langs de Emerparklaan-Backer en Ruebweg.
4. Denkt u dat het voor de toekomst, waar droogte om steeds meer opgepompt water vraagt, goed is om ons hierop voor te
bereiden?
5. Bent u het met ons eens dat vijvers in wijken en dorpen zonder verbinding met de singels of ander open water, ontzien zouden
moeten worden? Ook i.v.m. hittestress en belang voor flora en fauna?
6. Kan het college een beeld geven van de huidige situatie van ons groen en ons water met betrekking tot de droogte?

Gepubliceerd op 20-05-2020 - Laatst gewijzigd op 20-05-2020