Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art.9 – Een aantrekkelijke buitenruimte en nieuwe afvalbakken

Geacht college,

Anderhalf jaar geleden dienden wij een motie in om te komen tot een aantrekkelijkere buitenruimte. Middel daarbij was om de afvalbakken in Breda te vervangen. Onze afvalbakken waren sowieso al aan vervanging toe, maar ze zijn ook te klein, vaak vol, weinig opvallend, niet voorbereid op de toekomst én niet altijd handig geplaatst. Dat laatste blijkt een understatement. D66 vindt de locatie van deze afvalbak bijzonder. Is het gebruikelijk dat afvalbakken een paar centimeter van iemands voordeur staan? Nog wat meer verbazen wij ons over het feit dat de problemen die deze bak met zich mee brengt al jaren bekend lijken te zijn bij de gemeente, maar dat het moeilijk is om er iets aan te doen. Afval kan leiden tot grote ergernis, frustratie en (stank)overlast, dat kunnen wij ons maar al te goed voorstellen. Het is dan ook belangrijk om juist dit soort klachten serieus op te pakken.

Het afgelopen jaar zijn we er natuurlijk met z’n allen ook meer op uit getrokken en meer gaan wandelen en fietsen in ons mooi Breda. Daarmee is het belang van een aantrekkelijke buitenruimte alleen maar groter geworden en zijn het zwerfafval op straat en de tekortkomingen van ons huidige afvalbakken alleen maar zichtbaarder geworden. Wat D66 betreft heeft Corona nut en noodzaak om tot actie over te gaan alleen maar vergroot en wij vragen ons ook af wat Corona gedaan heeft met het aantal meldingen en de overlast en beheerskosten van (zwerf)afval in de openbare ruimte.

Ook zijn goede initiatieven, zoals de Prullenprikkers Breda en Opgeruimd Breda gegroeid en zorgen zij voor een Breda dat een stukje opgeruimder is. Bredase helden zijn het en we zijn blij met de ondersteuning vanuit de gemeente voor hen en we zien uit naar het beleid voor een zwerfafvalvrij Breda dat in dit kader ontwikkeld wordt en als het goed is binnenkort naar de raad komt. Tegelijkertijd ontslaat dat ons niet van onze eigen plichten. Wat D66 betreft is het hoog tijd om onze afvalbakken in de openbare ruimte te vervangen met toekomstbestendige afvalbakken, die uitnodigen tot het bijdragen aan een aantrekkelijke openbare ruimte en ons als gemeente ook helpen bij het beheer van die openbare ruimte (scheiding, data, beheerkosten, etc) en daarbij kritisch te kijken naar onder meer de locaties hiervan. Dat brengt ons bij de volgende vragen:

– Hoe staat het met de uitvoering van de motie ‘Aantrekkelijke buitenruimte en afvalbakken’ en de vervanging van de afvalbakken in onze openbare ruimte, om zodoende toe te werken naar die aantrekkelijkere openbare buitenruimte?

– Bent u het met ons eens dat het hoog tijd is om hier werk van te maken, dan wel om hier op door te pakken?

– Wat heeft Corona gedaan met het aantal meldingen omtrent (zwerf)afval en overvolle afvalbakken of andere daaraan gerelateerde problemen of beheersmaatregelen en -kosten?

– Zijn er meerdere problemen bekend bij u, zoals in het bijgaande persbericht beschreven?

– Bent u het met ons eens dat nieuwe, toekomstbestendige afvalbakken (zoals beschreven in de motie) – al dan niet op een andere locatie – kunnen bijdragen aan het oplossen van zulke problemen?

– Bent u het met ons eens dat als er structurele/gegronde/begrijpelijke klachten komen over (zwerf)afval in de openbare ruimte en/of overlast door afvalbakken, dat hier structurele oplossingen voor moet worden gezocht?

 

In afwachting van uw reactie,

Patrick Smans

D66 Breda

Woordvoerder afval en openbare ruimte

Gepubliceerd op 17-05-2021 - Laatst gewijzigd op 17-05-2021