Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Art.9 – Chaos op de energiemarkt

Geacht college,

Er dreigt een wel hele koude winter voor de deur te staan voor sommige mensen, met energieprijzen die voor een gemiddeld huishouden gemiddeld zo’n €500,- kunnen stijgen bij variabele of nieuwe energiecontracten1. Natuurlijk, het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden en als gemeente kunnen we niets aan de energietarieven doen. Toch maken D66 Breda en PvdA Breda zich zorgen om de impact die dit op onze inwoners kan hebben en dan met name op diegenen die in minder goed geïsoleerde huizen wonen, een hoog energieverbruik hebben en/of toch al de eindjes elke maand aan elkaar moeten knopen. Mogelijk leidt dit dan ook tot flinke extra problemen en kosten, bijvoorbeeld in het kader van schuldhulpverlening.

Enerzijds zien we gelukkig dat corporaties hun best doen om woningen te isoleren en mensen te informeren om kostenbesparende maatregelen te nemen2. Tegelijkertijd lezen we in hetzelfde artikel dat de stijging van de energierekening weliswaar onwenselijk is, maar ook onontkoombaar door de toename van kosten op zowel warmte, gas als elektriciteit en het vooralsnog uitblijven van de Warmtewet en aanhoudende schaarste. Natuurlijk is het onmogelijk om in één keer alle huizen in Breda te isoleren, maar de noodzaak om hier toch echt versneld actie op te nemen wordt zo wel duidelijk.

Maar wat ons betreft blijft het daar niet bij. Eerder diende D66 Breda al een motie3 in om op innovatieve manieren te bezien of we bij konden dragen aan het verlagen van energielasten. Dat is nooit echt helemaal van de grond gekomen, maar het was wel mede de aanjager voor de energiecoaches en de Greenhopper. Afgelopen anderhalf jaar hebben deze door corona echter ook weinig kunnen doen en is ook daar achterstand opgelopen. Recentelijk lazen we dat in het kader van de RREW er wel een pallet aan opties wordt ingezet, maar wij vragen ons af of dit voldoende soelaas en urgentie bevat, gezien het feit dat er toch ook gesproken wordt van ‘kleine energiebesparende maatregelen’, ‘flexibel inspelen op kansen’ met ‘een gefaseerde aanpak’ en een ‘tempo dat de gemeente bepaalt’.

Mede gezien onze achterstand op de beoogde CO2-reductie én de nu enorm stijgende energielasten, hebben D66 Breda en OvdA Breda de volgende vragen:

  • Deelt u onze zorgen over de stijgende energieprijzen en de impact hiervan op onze inwoners?
  • Deelt u met ons dat de nood hoog is om onze inwoners te helpen om versneld in te zetten op het terugdringen van het energieverbruik en zo en passant ook de CO2-uitstoot te verlagen zoals we hebben afgesproken?
  • In hoeverre is het huidige pakket aan maatregelen van de gemeente voldoende om deze transitie nu echt (versneld) in te zetten?
  • Is het mogelijk en bent u bereid om zo nodig het tempo zoals door de gemeente bepaald op te schroeven en wat gaat u daarvoor doen?
  • Bent u bijvoorbeeld bereid om daarbij naar onorthodoxe maatregelen te kijken en/of opties uit het verleden3 opnieuw tegen het licht te houden en daarbij de verbinding te blijven leggen met organisaties in de stad, zoals woningcorporaties?
  • Wat doet u om mensen die door deze prijsstijgingen in financiële nood komen tijdig te signaleren en te helpen, ook om erger te voorkomen?
Gepubliceerd op 06-10-2021 - Laatst gewijzigd op 06-10-2021