Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement Aa of Weerijs.

26-9-2013

Overwegende dat,

  • Het dal van de Aa of Weerijs op diverse plaatsen in de Structuurvisie wordt genoemd als gebied met potentie voor natuur en recreatie;
  • Extra ambitie mogelijk is voor wat betreft het verbeteren van de recreatieve ontsluiting als  gebied middels oa het uitbreiden van het fietspad langs de Aa of Weerijs tussen de zuidelijke rondweg en de Dr. Batenburglaan
  • Extra ambitie mogelijk is voor wat betreft het vergroten van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten middels reguliere instrumenten als agrarisch landschapsbeheer;
  • De kansen voor de doorontwikkeling van natuurwaarden en recreatiemogelijkheden bij de Aa of Weerijs in een groeimodel kunnen worden benut;

Besluit:

Het voorliggende ontwerpraadsbesluit te wijzigen als volgt :

  • Besluitpunt 3 te schrappen.
  • Een nieuw besluitpunt 3 toe te voegen, luidende: In de voorliggende Structuurvisie het dal van de Aa of Weerijs op te nemen in afbeelding 8 . (Hospitality) op blz. 42 alsmede in het overzicht en de afbeelding 28 van het meerjarenperspectief op resp. blz. 116 en 117 onder het kopje overige projecten.
  • Een besluitpunt 4 toe te voegen, luidende: In de voorliggende Structuurvisie in het investeringsoverzicht op blz . 118 onder het kopje overige projecten het dal van de Aa of Weerijs op te nemen met het indicatieve investeringsbedrag van € 2.500.000,–.
  • Een besluitpunt 5 toe te voegen, luidende: De Structuurvisie Breda 2030 met bijlagen vast te stellen .
Gepubliceerd op 26-09-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018