Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

3 publicaties gevonden.

 • Motie Breda verdient schone lucht

  Constaterende dat: - Luchtvervuiling veroorzaker is van astma en COPD, hart- en vaatziekten en zelfs vroegtijdige sterfte . - Het college in de raadsvergadering over de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur aangaf dat groene daken en dat soort zaken op het netvlies van het college staan om geluid, stikstof en C02…

  • Gepubliceerd op 22 december 2017
 • Vragen en antwoorden inzake ‘water stop niet bij gemeentegrenzen. Schoon water voor iedereen’

  Vragen en antwoorden inzake 'water stop niet bij gemeentegrenzen. Schoon water voor iedereen'

  • Gepubliceerd op 20 februari 2017
 • Motie Energieneutale sportcluster

  Met betrekking tot Energieneutrale sportcluster Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: Constaterende dat: • Er in de Visie op Vastgoed en eerdere beleidsdocumenten de ambitie…

  • Gepubliceerd op 3 februari 2017