Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

8 publicaties gevonden.

 • Bespreeknotitie VO straten Spoorbuurt

  Geachte leden van de raadscommissie Economie, geacht college,   Met het gereedkomen van het station van Breda aan de zuidkant van het spoor zal er een grote stroom bezoekers dagelijks haar weg gaan vinden vanuit het station door de straten waarvan het inrichtingsplan nu ter bespreking voor ligt. Onder…

  • Gepubliceerd op 18 oktober 2014
 • Bespreeknotitie Breda NU

  Het leek zo mooi: een nieuwe lokale omroep, met een heldere visie en een groep enthousiaste doeners aan het roer om frisse ideeën direct om te zetten in daden. Bij aanvraag van de subsidie over 2014 gaf BredaNu in haar beleidsnota een overzicht van haar behaalde resultaten tot dan toe. Daarin meldt ze 5 TV…

  • Gepubliceerd op 3 september 2014
 • Bespreeknotitie HOV busbaan en snelfietsroute langs het spoor

  Commissie economie 1 september 2014 In de commissie Economie van 23 juni heeft het college de raad verzocht goedkeuring te verlenen aan het vaststellen van het Definitief Ontwerp voor de HOV busbaan en fietspad langs het spoor. De fractie D66 is van mening dat het ontwerp op onderdelen nog verbetering …

  • Gepubliceerd op 1 september 2014
 • Parkeren Mastbosch hotel

  In de Structuurvisie zijn enkele uitgangspunten vastgelegd m.b.t. de hospitality-opgave van Breda. Daarbij wordt gesproken over passend aanbod van verblijfsaccomodaties. "Marktconforme initiatieven die een waardevolle aanvulling vormen op de overnachtingsmogelijkheden in Breda, kunnen rekenen op een positieve grondhouding van de gemeente. De focus ligt daarbij meer op kwaliteit dan op de toevoeging van kwantiteit." …

  • Gepubliceerd op 20 augustus 2014
 • bespreeknotitie HOV busbaan en snelfietsroute langs het spoor

  • Gepubliceerd op 19 augustus 2014
 • Bespreeknotitie: van kwantitatief naar kwalitatief sturen op stedelijk woningprogramma

  D66, Paul de Beer Onlangs is de zogenaamde stoplichtenlijst woningbouwprogrammering bij de griffie ter inzage gelegd. Deze lijst verschijnt tweemaal per jaar en vloeit voort uit de werkzaamheden van de raadsbrede werkgroep “Stedelijke Herprogrammering” die speciaal is ingesteld in de vorige raadsperiode. Het doel was om de overprogrammering in ruimtelijke plannen op…

  • Gepubliceerd op 22 mei 2014
 • Bespreeknotitie: van kwantitatief naar kwalitatief sturen op stedelijk woningprogramma

  D66, Paul de Beer   Onlangs is de zogenaamde stoplichtenlijst woningbouwprogrammering bij de griffie ter inzage gelegd. Deze lijst verschijnt tweemaal per jaar en vloeit voort uit de werkzaamheden van de raadsbrede werkgroep “Stedelijke Herprogrammering” die speciaal is ingesteld in de vorige raadsperiode. Het doel was om de overprogrammering…

  • Gepubliceerd op 22 mei 2014
 • notitie Ontwikkelingen in zorg, welzijn en werk

  D66 Breda zet graag de  lijnen uit naar de toekomst van de zorg en geeft in bijgaande notitie haar visie weer op hoe aspecten van de zorg idealiter in Breda kunnen worden uitgewerkt. De samenhang tussen zorg, welzijn en werkgelegenheid passeren in deze notitie de revue, evenals ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Deze notitie is bedoeld…

  • Gepubliceerd op 18 maart 2014