Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

8 publicaties gevonden.

 • Vragen en antwoorden inzake repareer Koningsdagfeest

  • Gepubliceerd op 26 april 2017
 • Vragen betalingsgedrag Gemeente Breda

  MKB Nederland brengt ieder jaar een overzicht uit van het betalingsgedrag van gemeenten. In totaal is het percentage rekeningen dat binnen de contractueel overeengekomen termijn wordt voldaan weliswaar gestegen van 77,5 in 2013 tot 84 vorig jaar, maar nog altijd slaagt de helft van alle gemeenten er individueel niet in om aan de norm - 90 procent…

  • Gepubliceerd op 11 juni 2015
 • Vragen en antwoorden inzake communicatie en doorontwikkeling van Dienstverlening@breda

  Vragen gesteld door:Tim van het Hof Onderwerp; communicatie en doorontwikkeling van Dienstverlening@breda

  • Gepubliceerd op 13 juni 2014
 • Vragen en antwoorden inzake parkeren op kenteken

  Vragen gesteld door; Paul de Beer en Ron van Loon Onderwerp; parkeren op kenteken Klik hier voor de vragen en antwoorden op de vragen inzake parkeren op kenteken

  • Gepubliceerd op 29 mei 2014
 • Schriftelijke vragen inzake privacy handvest

  Onderwerp;  privacy handvest Vragen gesteld door; Paul de Beer   Vraag 1            Bent u van met ons van mening dat de gemeente Breda een Privacy Handvest volgens de bovenstaande uitgangspunten zou moeten opstellen? Vraag 2            Bent u met ons van mening dat de burger zoveel…

  • Gepubliceerd op 17 maart 2014
 • Vragen en antwoorden; opslag en bescherming persoonsgegevens gemeente Breda

  Schriftelijke vragen inzake opslag en bescherming persoonsgegevens gemeente Breda.

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Vragen en antwoorden stijging op de misdaadmeter AD

  Vragen van: M. de BieAntwoorden van: College van Burgemeester en WethoudersOnderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake stijging op de misdaadmeter AD Vraag 1. Kan het college aangeven waar deze sterke stijging door veroorzaakt wordt? In de pers lezen we een eerste reactie waarin onder andere verwezen wordt naar de invoering van de wietpas. Dat lijkt D66…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2013
 • Raadsbrief Cameratoezicht

  Afzender: Burgemeester P.A.C.M. van der VeldenOnderwerp: Cameratoezicht Breda werkt al meer dan tien jaar met cameratoezicht als hulpmiddel voor de politie bij de handhaving van de openbare orde. Met succes. Zowel structureel in het uitgaanscentrum en bij het voetbal als incidenteel bij bepaalde evenementen. Ter uitvoering van Veilig@Breda is in 2011 gestart met een verdere…

  • Gepubliceerd op 13 februari 2013