Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

204 publicaties gevonden.

 • Motie snel internet

  MOTIE Met betrekking tot het actualiteitenuur een voorstel inzake Snel Internet Ondergetekende( n), lm SPu 8 PvDA GROENLINK - VOLKS PARTIJ BREDA Fractie D66 BOB FractieWD Fractie SP Fractie Breda 97 Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gehoord hebbende…

  • Gepubliceerd op 9 maart 2017
 • Motie Energieneutale sportcluster

  Met betrekking tot Energieneutrale sportcluster Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: Constaterende dat: • Er in de Visie op Vastgoed en eerdere beleidsdocumenten de ambitie…

  • Gepubliceerd op 3 februari 2017
 • motie vergroening belastingen en leges

  • Gepubliceerd op 25 december 2016
 • Motie Graduate School

  • Gepubliceerd op 21 november 2016
 • Motie aanpak geweld op Bredase sportaccomodaties

  • Gepubliceerd op 17 november 2016
 • Amendement cameratoezicht

  • Gepubliceerd op 17 november 2016
 • Motie bevordering sociale koopwoningen

  • Gepubliceerd op 17 november 2016
 • Motie Incidenteel afschrijven, Structureel besparen

  Breda is jaarlijks veel geld kwijt aan kapitaallasten voor het gemeentelijk vastgoed. Middels deze motie verzoeken de partijen D66 en SP het college om voor de voorjaarsnota met een voorstel te komen om het gemeentelijk vastgoed vervroegd af te schrijven met als doel de kapitaallasten te drukken en dit ten goede te…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie; Het verhaal van Breda

  Samen met VVD Breda roept D66 Breda het College op om de Structuurvisie 2030  op bepaalde onderdelen te actualiseren.  Het 'Verhaal van Breda' gaat de komende jaren het profiel van Breda mede kleur geven, daardoor is het gewenst om bepaalde onderwerpen in de Structuurvisie 2030 van Breda te actualiseren zodat ook het 'Verhaal van Breda' zijn…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie ‘Wat led je?’

  Led verlichting wordt op steeds grotere schaal toegepast, het is betrouwbare en 'slimme' verlichting die bovenal heel duurzaam is en als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Breda. D66 Breda zou dan ook graag zien dat alle straatverlichting in Breda versneld wordt vervangen door LED verlichting. Daartoe diende de fractie…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016