Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

12 publicaties gevonden.

 • Motie Mezz Basis op Orde

  Constaterende dat: 1. De kosten voor de verbouwing van de "basis op orde" voor de MEZZ op basis van een nieuwe raming€ 450.000,- hoger uit zullen vallen. Het college de gemeenteraad vraagt een besluit te nemen over deze hogere kosten, deel uitmakend van "de basis op orde"; 2. De Mezz nu…

  • Gepubliceerd op 22 december 2017
 • Motie Breda verdient schone lucht

  Constaterende dat: - Luchtvervuiling veroorzaker is van astma en COPD, hart- en vaatziekten en zelfs vroegtijdige sterfte . - Het college in de raadsvergadering over de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur aangaf dat groene daken en dat soort zaken op het netvlies van het college staan om geluid, stikstof en C02…

  • Gepubliceerd op 22 december 2017
 • Motie: Stadsbussen niet meer bijdragen aan opwarming van de aarde

  M O T I E Vreemd aan de orde van de dag Stadsbussen niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde Ondergetekende(n), Merijn Scheifes (GroenLinks) , René Spiegels (SP) , Rob Sips (PvdA),  Maddy van Hemel (D66Breda) ,  Peter Vissers (Breda97) Cees van der Horst (BOB), Pauline Ruys-Lee…

  • Gepubliceerd op 30 november 2017
 • Motie Groene Vest

  Met betrekking tot verdere vergroening Oude Vest Gelet op artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 09-11-2017 Constaterende dat: 1.…

  • Gepubliceerd op 14 november 2017
 • Pilot gereguleerde wietteelt

  • Gepubliceerd op 13 oktober 2017
 • motie Parkeren bij het Mastbos

  • Gepubliceerd op 18 juli 2017
 • Motie geluid een tikkie terug svp

  • Gepubliceerd op 18 juli 2017
 • Motie Duurzame evenementen

  • Gepubliceerd op 18 juli 2017
 • Motie Cofinanciering Nieuwe Mark

  • Gepubliceerd op 18 juli 2017
 • Motie Overnachten in Breda

  MOTIE Overnachten in Breda mbt Rv BBV-2017-541 Hotelvisie Breda Ondergetekende(n), Fractie D66 Breda, Fractie PvdA Breda, Frank Toeset Rob Sips Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als…

  • Gepubliceerd op 19 mei 2017