Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

24 publicaties gevonden.

 • motie vergroening belastingen en leges

  • Gepubliceerd op 25 december 2016
 • Motie Graduate School

  • Gepubliceerd op 21 november 2016
 • Motie aanpak geweld op Bredase sportaccomodaties

  • Gepubliceerd op 17 november 2016
 • Amendement cameratoezicht

  • Gepubliceerd op 17 november 2016
 • Motie bevordering sociale koopwoningen

  • Gepubliceerd op 17 november 2016
 • Motie Incidenteel afschrijven, Structureel besparen

  Breda is jaarlijks veel geld kwijt aan kapitaallasten voor het gemeentelijk vastgoed. Middels deze motie verzoeken de partijen D66 en SP het college om voor de voorjaarsnota met een voorstel te komen om het gemeentelijk vastgoed vervroegd af te schrijven met als doel de kapitaallasten te drukken en dit ten goede te…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie; Het verhaal van Breda

  Samen met VVD Breda roept D66 Breda het College op om de Structuurvisie 2030  op bepaalde onderdelen te actualiseren.  Het 'Verhaal van Breda' gaat de komende jaren het profiel van Breda mede kleur geven, daardoor is het gewenst om bepaalde onderwerpen in de Structuurvisie 2030 van Breda te actualiseren zodat ook het 'Verhaal van Breda' zijn…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie ‘Wat led je?’

  Led verlichting wordt op steeds grotere schaal toegepast, het is betrouwbare en 'slimme' verlichting die bovenal heel duurzaam is en als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Breda. D66 Breda zou dan ook graag zien dat alle straatverlichting in Breda versneld wordt vervangen door LED verlichting. Daartoe diende de fractie…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie Topsporthal

  In het voorjaar van 2017 zal de visie op Breda Sportstad aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  D66 Breda pleit in opmaat richting deze nieuwe visie voor een topsportaccommodatie in Breda middels de motie 'Topsporthal'.

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie Kinderwindmolens

  De jeugd heeft de toekomst. Daarom vindt D66 het van groot belang om de jeugd te betrekken bij de ambities die Breda heeft om in 2044 een klimaatneutrale stad te zijn. Breda heeft ook de ambitie om kinderen meer betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De beste manier daartoe is de proefondervindelijke manier. Daarom vraagt…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016