Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11 publicaties gevonden.

 • Amendement voorjaarsnota jaarschijf

  • Gepubliceerd op 17 juni 2016
 • Motie: Breda en Brabant samen

  Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebben de voorjaarsnota 2015 Constaterende dat: 12…

  • Gepubliceerd op 18 juni 2015
 • Doorontwikkeling openbaar subsidieregister

  • Gepubliceerd op 13 maart 2015
 • Motie deregulering en dienstverlening

  Motie deregulering en dienstverlening

  • Gepubliceerd op 27 juni 2013
 • Motie minder regels, minder kosten, durven los te laten.

  Overwegende dat, De gemeente Breda diverse vergunningsverplichtingen kent. Deze vergunningsverplichtingen ooit zijn ontstaan met een reden Deze reden bij sommige vergunningsverplichtingen door de samenleving momenteel niet meer als noodzakelijk wordt ervaren. Vergunningsverplichtingen kosten met zich meebrengen voor zowel burgers, bedrijven als gemeente. Constaterende…

  • Gepubliceerd op 27 juni 2013
 • Motie Gedragslijn Openbaarheid.

  Overwegende dat, De Rekenkamer in haar rapport constateert dat geheime stukken niet worden geregistreerd De rekenkamer in haar rapport constateert dat geheimhouding niet voor bepaalde tijd wordt opgelegd. De Gemeenteraad in haar vergadering van 15 maart 2012 de Gedragslijn Openbaarheid heeft vastgesteld Constaterende dat,…

  • Gepubliceerd op 31 maart 2013
 • Motie openbaar overdrachtsdocument.

  21-3-2013 Overwegende dat, Het college in juni 2009 stelde dat de reservepositie van het grondbedrijf zou groeien naar 40 miljoen euro in 2011. De tweede bestuursrapportage in het najaar van 2009 een tekort op het grondbedrijf aankondigde van 2,3 miljoen euro De jaarrekening van 2009 een…

  • Gepubliceerd op 21 maart 2013
 • Amendement omgevingsdienst kwaliteitsverbetering.

  Overwegende dat: De gemeenteraad op 1 november 2012 heeft besloten deel te nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; Deze G .R. als doel heeft om een verdere verbetering tot stand te brengen in: de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening,…

  • Gepubliceerd op 7 februari 2013
 • Amendement efficiency bedrijfsvoering.

    Overwegende dat: De gemeenteraad op 1 november 2012 heeft besloten deel te nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; Deze G.R. als doel heeft om een verdere verbetering tot stand te brengen in: de dienstverlening bij de uitvoering…

  • Gepubliceerd op 7 februari 2013
 • MOTIE Gedragslijn Openbaarheid

  Overwegende dat, De Rekenkamer in haar rapport constateert dat geheime stukken niet worden geregistreerd De rekenkamer in haar rapport constateert dat geheimhouding niet voor bepaalde tijd wordt opgelegd. De Gemeenteraad in haar vergadering van 15 maart 2012 de Gedragslijn Openbaarheid heeft vastgesteld Constaterende dat,…

  • Gepubliceerd op 21 maart 2012