Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

14 publicaties gevonden.

 • Voor de klimaatdrammers en waterratten

  Met betrekking tot Breda water robuust, Stedelijk Waterplan 2019-2023. Gelet op artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda,…

  • Gepubliceerd op 28 februari 2019
 • Motie: Het dak op voor duurzame energie, ook op het station

  Gelet op artikel 10 van de Spelregels van het Bredaas BeRaad Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, bijeen in de openbare vergadering van 14 juni 2018, Constaterende dat: Bij de afsluiting van het project OVTC wordt voorgesteld een bedrag van Euro 422.216…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2018
 • Motie Illegale kap bestrijden

  Joyce de Goede D66 Breda en Hilrieke Nauta Groen Links Breda, Met betrekking tot de APV, Constaterende dat:  Breda de ambitie heeft een stad in het groen te zijn;  De apv en bijbehorend sanctiebeleid geen onderscheidt (bijna) geen onderscheidt maken tussen legale en illegale kap van…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2018
 • Motie Breda verdient schone lucht

  Constaterende dat: - Luchtvervuiling veroorzaker is van astma en COPD, hart- en vaatziekten en zelfs vroegtijdige sterfte . - Het college in de raadsvergadering over de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur aangaf dat groene daken en dat soort zaken op het netvlies van het college staan om geluid, stikstof en C02…

  • Gepubliceerd op 22 december 2017
 • Motie Energieneutale sportcluster

  Met betrekking tot Energieneutrale sportcluster Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: Constaterende dat: • Er in de Visie op Vastgoed en eerdere beleidsdocumenten de ambitie…

  • Gepubliceerd op 3 februari 2017
 • Motie ‘Wat led je?’

  Led verlichting wordt op steeds grotere schaal toegepast, het is betrouwbare en 'slimme' verlichting die bovenal heel duurzaam is en als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Breda. D66 Breda zou dan ook graag zien dat alle straatverlichting in Breda versneld wordt vervangen door LED verlichting. Daartoe diende de fractie…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie Kinderwindmolens

  De jeugd heeft de toekomst. Daarom vindt D66 het van groot belang om de jeugd te betrekken bij de ambities die Breda heeft om in 2044 een klimaatneutrale stad te zijn. Breda heeft ook de ambitie om kinderen meer betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De beste manier daartoe is de proefondervindelijke manier. Daarom vraagt…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie Duurzaamheidscentrum

  • Gepubliceerd op 4 maart 2016
 • Motie: Scheiden bedrijfsafval centrum

  Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebben de voorjaarnota 2015 Constaterende dat: De hoeveelheid…

  • Gepubliceerd op 18 juni 2015
 • Motie: Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

  (Motie is Teruggenomen) Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebbend de voorjaarsnota 2015 Constaterende dat:…

  • Gepubliceerd op 18 juni 2015