Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

12 publicaties gevonden.

 • Help de buurtpreventie

  Gelet op artikel 10, lid 2 van de spelregels gemeenteraad Breda; 'Het Bredaas Beraad', Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 04 april 2019 Constaterende dat: er de…

  • Gepubliceerd op 8 april 2019
 • Motie: Integrale visie op ambtelijke organisatie, werk en stage

  Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebben de voorjaarsnota 2015 Constaterende dat: …

  • Gepubliceerd op 19 juni 2015
 • Motie Beter onderwijs

  • Gepubliceerd op 14 november 2014
 • Motie Toegang voor ieder kind tot de voorschool / peutertuin.

  Constaterende dat: Een grote groep ouders in Breda de bijdrage voor de peutertuin/peuterspeelzaal niet meer kan betalen; Een deel van deze groep, gezinnen betreft waarvan 1 van de ouders werkt en zij daardoor niet in aanmerking komen voor de landelijke kinderopvangtoeslag. Overwegende dat: …

  • Gepubliceerd op 27 juni 2013
 • Motie Deelname voorschoolse programma’s.

  Motie Deelname voorschoolse programma’s.

  • Gepubliceerd op 3 november 2012
 • Motie Breda onderwijsstad.

  Overwegende dat, Onderwijs in Breda een topprioriteit is Breda in 2012-2013 onderwijsstad van Nederland is  Onderwijs als 1 van de belangrijkste thema's is benoemd in de aanloop naar de nieuwe structuurvisie Constaterende dat, Breda een zeer…

  • Gepubliceerd op 29 maart 2012
 • Motie onderwijshuisvesting.29-3-2012

  Motie onderwijshuisvesting.

  • Gepubliceerd op 29 maart 2012
 • MOTIE Onderwijshuisvesting.

  Overwegende dat, Het onderwijsveld en de gemeente Breda momenteel bezig zijn met een proces van doordecentraliseren van de gelden onderwijshuisvesting voor primair onderwijs. Het opleggen van tijdsdruk contraproductief zal werken voor het resultaat van dit proces en zorgvuldigheid voorop staat. Constaterende dat, …

  • Gepubliceerd op 29 maart 2012
 • Motie wijkcentra Avans Hogeschool.

  Motie wijkcentra Avans Hogeschool.

  • Gepubliceerd op 22 september 2011
 • Motie beheer openbare ruimte rondom scholen.

  Motie beheer openbare ruimte rondom scholen.

  • Gepubliceerd op 7 juli 2011