Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

190 publicaties gevonden.

 • Samen werken aan een Bredase tegenprestatie

  Gelet op art. 10 lid 3 van de Spelregels gemeenteraad ' Bredaas Beraad', Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Constaterende: dat er - zowel in de raadzaal als daarbuiten - uitvoerig debat is geweest over de inrichting van de…

  • Gepubliceerd op 8 april 2019
 • Help de buurtpreventie

  Gelet op artikel 10, lid 2 van de spelregels gemeenteraad Breda; 'Het Bredaas Beraad', Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 04 april 2019 Constaterende dat: er de…

  • Gepubliceerd op 8 april 2019
 • Voor de klimaatdrammers en waterratten

  Met betrekking tot Breda water robuust, Stedelijk Waterplan 2019-2023. Gelet op artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda,…

  • Gepubliceerd op 28 februari 2019
 • Nachtnet

  D66 heeft zich altijd al hard gemaakt voor het nachtnet in Brabant en vindt dat het college hier weer werk van moet maken.

  • Gepubliceerd op 28 februari 2019
 • Doorpakken Clubcultuur

  Lekker 'clubben' in de DJ stad van Nederland.

  • Gepubliceerd op 31 januari 2019
 • Motie Illegale kap bestrijden

  Joyce de Goede D66 Breda en Hilrieke Nauta Groen Links Breda, Met betrekking tot de APV, Constaterende dat:  Breda de ambitie heeft een stad in het groen te zijn;  De apv en bijbehorend sanctiebeleid geen onderscheidt (bijna) geen onderscheidt maken tussen legale en illegale kap van…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2018
 • Motie loon naar werken

  Motie loon naar werken, ingediend door D66 Breda. Aangenomen op 15 maart 2018

  • Gepubliceerd op 16 maart 2018
 • MOTIE  Van A naar een beter Breda. Zuidelijke Rondweg

    Ondergetekende(n),   D66 Breda                                                           Volkspartij Breda                                                      Elbertse/Groeneweg van het Hof P. Ruijs-Lee                                                                   P. Elbertse   Constaterende dat: De huidige voorgestelde investering voor de Zuidelijke Rondweg (ZRW)…

  • Gepubliceerd op 9 februari 2018
 • Motie Mezz Basis op Orde

  Constaterende dat: 1. De kosten voor de verbouwing van de "basis op orde" voor de MEZZ op basis van een nieuwe raming€ 450.000,- hoger uit zullen vallen. Het college de gemeenteraad vraagt een besluit te nemen over deze hogere kosten, deel uitmakend van "de basis op orde"; 2. De Mezz nu…

  • Gepubliceerd op 22 december 2017
 • Motie: Stadsbussen niet meer bijdragen aan opwarming van de aarde

  M O T I E Vreemd aan de orde van de dag Stadsbussen niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde Ondergetekende(n), Merijn Scheifes (GroenLinks) , René Spiegels (SP) , Rob Sips (PvdA),  Maddy van Hemel (D66Breda) ,  Peter Vissers (Breda97) Cees van der Horst (BOB), Pauline Ruys-Lee…

  • Gepubliceerd op 30 november 2017