Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

35 publicaties gevonden.

  • Masterplan Mobiliteit

    • Gepubliceerd op 18 maart 2018
  • Motie winkeltijden en de vrijheid van ondernermers

    Winkeltijden _ motie

    • Gepubliceerd op 9 februari 2018
  • Motie Breda verdient schone lucht

    Constaterende dat: - Luchtvervuiling veroorzaker is van astma en COPD, hart- en vaatziekten en zelfs vroegtijdige sterfte . - Het college in de raadsvergadering over de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur aangaf dat groene daken en dat soort zaken op het netvlies van het college staan om geluid, stikstof en C02…

    • Gepubliceerd op 22 december 2017
  • Strategische onderwijsagenda van Breda

    klik hier voor de onderwijsagenda

    • Gepubliceerd op 9 oktober 2017
  • Vragen en antwoorden gemeentelijk toezicht op emissies van veehouderijen

    Geacht College, Afgelopen maandag 11 september, verscheen het bericht 'Meer en beter controleren veehouderijen hard nodig'. 1 Een steekproef van de provincie Noord-Brabant onder 15 Brabantse gemeenten heeft veel tekortkomingen aan het licht gebracht. In 12 van de 15 gemeenten overtraden veehouderijen vergunningsvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De…

    • Gepubliceerd op 14 september 2017
  • Vragen inzake vervallen aansluitplicht gas in nieuwbouw

    Geacht College, Afgelopen week ontvingen we het bericht dat de verplichte gasaansluiting in nieuwbouw komt te vervallen. Deze maatregel moet helpen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit is volgens D66 een uitgelezen kans om bij te dragen aan de ambities op het gebied van een klimaatneutrale gemeente, die we als…

    • Gepubliceerd op 29 juni 2017
  • Vragen en antwoorden inzake het Puijfelik-terrein

    Lees hier de antwoorden van het College op onderstaande vragen. Geacht College, Vorige week ontvingen wij het bericht dat het papierverwerkingsbedrijf definitief verhuist naar Oosterhout. Daardoor komt het welbekende terrein van Van Puijfelik vrij. Afgelopen donderdag zagen we tot onze grote vreugde, het bericht dat er vanuit de…

    • Gepubliceerd op 25 oktober 2016
  • Bidbook Snelfietspaden verbinden Brabant

    • Gepubliceerd op 9 september 2016
  • Schriftelijke vragen en antwoorden inzake kip en het ei

    • Gepubliceerd op 25 mei 2016
  • Bespreeknotitie Architectuurbeleid

    Het Erfgoedbeleid van Breda is toe aan een update en daarmee dient zich ook de vraag aan: wat doen we aan architectuurbeleid? In de huidige nota Erfgoed in Context is het architectuurbeleid ondergebracht. Dat is geen voor de hand liggende keuze. Erfgoed is hetgeen we van waarde vinden om te behouden. Deels ontleent de stad…

    • Gepubliceerd op 19 mei 2016