Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

40 publicaties gevonden.

 • Art. 9 – Perspectief voor studenten in Breda

  Sinds afgelopen weken de verplichte 1,5 meter afstand weer terug is, zijn voor heel veel studenten van het MBO en HBO digitale colleges weer terug van weggeweest. In een tijd waarin het perspectief steeds verder weg lijkt, is fysiek contact met medestudenten en docenten erg belangrijk voor de mentale gesteldheid van studenten. D66 Breda…

  • Gepubliceerd op 6 december 2021
 • Art. 9 – Sharing is car(ing)?

   Geacht college,  Vandaag lazen wij berichten over het gebruik van deelauto’s naar aanleiding van een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Wie het artikel leest verliest misschien al gauw de hoop dat de deelauto daadwerkelijk een grote rol kan spelen in onze mobiliteitstransitie. D66 Breda is altijd al voorstander van deelmobiliteit geweest…

  • Gepubliceerd op 4 november 2021
 • Art.9 – Chaos op de energiemarkt

  Geacht college, Er dreigt een wel hele koude winter voor de deur te staan voor sommige mensen, met energieprijzen die voor een gemiddeld huishouden gemiddeld zo’n €500,- kunnen stijgen bij variabele of nieuwe energiecontracten1. Natuurlijk, het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden en als gemeente kunnen we niets aan de energietarieven doen.…

  • Gepubliceerd op 6 oktober 2021
 • Art. 9 – Waar is dat feestje

  Geacht college, Al anderhalf jaar verkeren wij in onzekerheid, leven we met beperkingen en gaan we op en af tussen wel en niet en tussen hoop en vrees. Al die tijd hebben we als Breda getracht vooral te kijken naar wat er wel kan, binnen de mogelijkheden. Als raad hebben wij hier…

  • Gepubliceerd op 25 augustus 2021
 • Art. 9 – Paaltjes Ulvenhoutse bos

   Geacht college,  Afgelopen weken heeft de D66-fractie zowel positieve als negatieve geluiden ontvangen over het plaatsen van paaltjes langs de Huisdreef en de Sint Annadreef in het Ulvenhoutse Bos. Het parkeren is hiermee op en langs een groot deel van de weg onmogelijk gemaakt.  D66 Breda vindt het belangrijk…

  • Gepubliceerd op 23 augustus 2021
 • Raadsbrief motie Wateropslag stimuleren

  Geachte leden van de raad, Op 16 mei 2019 heeft uw raad de motie Wateropslag Stimuleren aangenomen waarin u het college opdraagt om samen met het Waterschap en de agrarische sector plannen te ontwikkelen om overtollig regenwater op te vangen dat in…

  • Gepubliceerd op 22 juli 2021
 • Motie Richtingwijzers voor besteding aanvullende middelen voor jeugdhulp

   De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 1 juli 2021  Constaterende dat,  • In 2021 en 2022 van de rijksoverheid aanvullende gelden beschikbaar worden gesteld voor jeugdhulp en -zorg voor de gemeenten,  • Deze middelen in eerste instantie bedoeld zijn voor reguliere uitgaven…

  • Gepubliceerd op 1 juli 2021
 • Motie Achterstand op bomen inlopen

   De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 1 juli 2021  Constaterende dat:  • Breda achterloopt met de (her)plant van bomen;  • Breda voor het inlopen van deze achterstand jaarlijks geld heeft gereserveerd, maar dit geld inzet wordt voor het veilig houden van de…

  • Gepubliceerd op 1 juli 2021
 • Art. 9 – Zijn we klaar voor de zomer – testen voor toegang

  Aanstaande zaterdag (26-06-2021) is het dan eindelijk zo ver. Vele versoepelingen gaan in en voor de horeca en evenementen geldt dat de anderhalve meter met toegangstesten ook losgelaten kan worden. Daarmee kan ook het maximum aantal bezoekers per m2 weer onbeperkt zijn. Wij proeven in Breda ook enorm de behoefte om weer met elkaar een…

  • Gepubliceerd op 24 juni 2021
 • Oordeelsvorming/ zienswijze segregatierapport 27-5-21

  Voorzitter, De rekenkamer heeft een nuttig en bruikbaar rapport gemaakt en het rapport geeft een bevestiging van wat we eigenlijk allemaal al wisten. Dit rapport laat zien dat er groepen in de Bredaase samenleving zijn, die van generatie op generatie onderaan de maatschappelijke ladder blijven bungelen. En deze groepen…

  • Gepubliceerd op 4 juni 2021