Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

23 publicaties gevonden.

 • BESPREEKNOTITIE Commissie Economie Benoeming van een commissaris namens de gemeenteraad in de Raad van Commissarissen van de NV BriM

  • Gepubliceerd op 15 februari 2016
 • Bijdrage Tim van het Hof tijdens behandeling begroting 2016

  Voorzitter, Vanavond bespreken we de Begroting van Breda voor het jaar 2016, maar voordat we vooruit gaan kijken, toch een korte blik terug, want 2015 was en is een bewogen jaar, ook politiek gezien met een nieuw bestuursakkoord. Maar wie verder kijkt dan alleen deze politieke arena, ziet dat er veel is gebeurd…

  • Gepubliceerd op 12 november 2015
 • Bespreeknotitie n.a.v. nieuwe ontwikkeling op terrein bekendstaande als Digit Parc.

  Commissie ruimte 31 mei 2015.   Fractie:                               Naam: D66 Breda                         Maddy van Hemel Aanleiding In 2002 is een particuliere ontwikkeling gestart op het als Digit Parc bekend staande terrein aan de Lage weg. Met Digit Parc heeft Breda de ambitie om…

  • Gepubliceerd op 31 mei 2015
 • Bespreeknotitie VO straten Spoorbuurt

  Geachte leden van de raadscommissie Economie, geacht college,   Met het gereedkomen van het station van Breda aan de zuidkant van het spoor zal er een grote stroom bezoekers dagelijks haar weg gaan vinden vanuit het station door de straten waarvan het inrichtingsplan nu ter bespreking voor ligt. Onder…

  • Gepubliceerd op 18 oktober 2014
 • Bespreeknotitie Breda NU

  Het leek zo mooi: een nieuwe lokale omroep, met een heldere visie en een groep enthousiaste doeners aan het roer om frisse ideeën direct om te zetten in daden. Bij aanvraag van de subsidie over 2014 gaf BredaNu in haar beleidsnota een overzicht van haar behaalde resultaten tot dan toe. Daarin meldt ze 5 TV…

  • Gepubliceerd op 3 september 2014
 • Bespreeknotitie HOV busbaan en snelfietsroute langs het spoor

  Commissie economie 1 september 2014 In de commissie Economie van 23 juni heeft het college de raad verzocht goedkeuring te verlenen aan het vaststellen van het Definitief Ontwerp voor de HOV busbaan en fietspad langs het spoor. De fractie D66 is van mening dat het ontwerp op onderdelen nog verbetering …

  • Gepubliceerd op 1 september 2014
 • Parkeren Mastbosch hotel

  In de Structuurvisie zijn enkele uitgangspunten vastgelegd m.b.t. de hospitality-opgave van Breda. Daarbij wordt gesproken over passend aanbod van verblijfsaccomodaties. "Marktconforme initiatieven die een waardevolle aanvulling vormen op de overnachtingsmogelijkheden in Breda, kunnen rekenen op een positieve grondhouding van de gemeente. De focus ligt daarbij meer op kwaliteit dan op de toevoeging van kwantiteit." …

  • Gepubliceerd op 20 augustus 2014
 • bespreeknotitie HOV busbaan en snelfietsroute langs het spoor

  • Gepubliceerd op 19 augustus 2014
 • Bespreeknotitie: van kwantitatief naar kwalitatief sturen op stedelijk woningprogramma

  D66, Paul de Beer Onlangs is de zogenaamde stoplichtenlijst woningbouwprogrammering bij de griffie ter inzage gelegd. Deze lijst verschijnt tweemaal per jaar en vloeit voort uit de werkzaamheden van de raadsbrede werkgroep “Stedelijke Herprogrammering” die speciaal is ingesteld in de vorige raadsperiode. Het doel was om de overprogrammering in ruimtelijke plannen op…

  • Gepubliceerd op 22 mei 2014
 • Bespreeknotitie: van kwantitatief naar kwalitatief sturen op stedelijk woningprogramma

  D66, Paul de Beer   Onlangs is de zogenaamde stoplichtenlijst woningbouwprogrammering bij de griffie ter inzage gelegd. Deze lijst verschijnt tweemaal per jaar en vloeit voort uit de werkzaamheden van de raadsbrede werkgroep “Stedelijke Herprogrammering” die speciaal is ingesteld in de vorige raadsperiode. Het doel was om de overprogrammering…

  • Gepubliceerd op 22 mei 2014