Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

14 publicaties gevonden.

 • Bespreeknotitie camperplaatsen in Breda

  Op 13 juli 2016 is in een extra vergadering van de commissie Economie ingestemd met het Raadsvoorstel 45054 om aan de Nijverheidssingel tijdelijk een voorziening te realiseren voor 6 tot 8 camperplaatsen. Voor campers werd het sindsdien mogelijk om voor een tarief van EUR 14,-- per 24 uur te verblijven op een…

  • Gepubliceerd op 23 mei 2017
 • Bespreeknotitie EMS/Zendmasten

  Bespreeknotitie EMS/Zendmasten Commissie Ruimte 18-04-2017 Volkspartij Breda, Basile Lemaire                                               D66 Breda, Patrick Smans  Inleiding Vrijwel elke keer bij de plaatsing van een nieuwe zendmast is er commotie vanuit de omgeving. Begrijpelijk. Inwoners hebben bezwaar tegen het aangezicht van…

  • Gepubliceerd op 11 april 2017
 • Bespreeknotitie snel internet

  Breda Inleiding: Vorig jaar stelde de fractie van D66 Breda raadsvragen over de aanleg van snel internet voor iedereen. Juist omdat het belangrijk is dat inwoners, instellingen en bedrijven prettig in Breda kunnen leven, werken en ontspannen, is de beschikbaarheid van een goede ICT-infrastructuur een belangrijke voorwaarde. Uit de…

  • Gepubliceerd op 13 februari 2017
 • Bespreeknotitie Klavers Jansen terrein

  Ter bespreking in de Commissie Maatschappij van 5 oktober 2016 Geachte leden van de Commissie Maatschappij, geacht college, Per 1 januari 2017 wordt het Klavers Jansen terrein opgeleverd aan de gemeente Breda. Op een deel van dit blok in de Belcrum, ingesloten door de Belcrumweg, de Speelhuislaan, Industriekade en minister Kanstraat zijn…

  • Gepubliceerd op 21 september 2016
 • Bespreeknotitie ‘Verlagen woonlasten door verduurzaming

  BESPREEKNOTITIE - COMISSIE ECONOMIE  Ter bespreking in de commissie economie van 30-05-2016 Inleiding Lage vaste lasten, zoals woonlasten zijn prettig voor iedereen. Des te minder geld je hieraan kwijt bent, des te meer geld houd je over om aan andere zaken uit te geven, zoals eten en drinken, kleding of een vakantie. Dit is echter…

  • Gepubliceerd op 30 mei 2016
 • Bespreeknotitie architectuurbeleid

  • Gepubliceerd op 1 mei 2016
 • BESPREEKNOTITIE Commissie Economie Benoeming van een commissaris namens de gemeenteraad in de Raad van Commissarissen van de NV BriM

  • Gepubliceerd op 15 februari 2016
 • Bespreeknotitie VO straten Spoorbuurt

  Geachte leden van de raadscommissie Economie, geacht college,   Met het gereedkomen van het station van Breda aan de zuidkant van het spoor zal er een grote stroom bezoekers dagelijks haar weg gaan vinden vanuit het station door de straten waarvan het inrichtingsplan nu ter bespreking voor ligt. Onder…

  • Gepubliceerd op 18 oktober 2014
 • Bespreeknotitie HOV busbaan en snelfietsroute langs het spoor

  Commissie economie 1 september 2014 In de commissie Economie van 23 juni heeft het college de raad verzocht goedkeuring te verlenen aan het vaststellen van het Definitief Ontwerp voor de HOV busbaan en fietspad langs het spoor. De fractie D66 is van mening dat het ontwerp op onderdelen nog verbetering …

  • Gepubliceerd op 1 september 2014
 • bespreeknotitie HOV busbaan en snelfietsroute langs het spoor

  • Gepubliceerd op 19 augustus 2014