Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

25 publicaties gevonden.

 • Amendement efficiency bedrijfsvoering.

    Overwegende dat: De gemeenteraad op 1 november 2012 heeft besloten deel te nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; Deze G.R. als doel heeft om een verdere verbetering tot stand te brengen in: de dienstverlening bij de uitvoering…

  • Gepubliceerd op 7 februari 2013
 • Giften aan D66 Breda 2012

  • Gepubliceerd op 31 december 2012
 • MOTIE Gedragslijn Openbaarheid

  Overwegende dat, De Rekenkamer in haar rapport constateert dat geheime stukken niet worden geregistreerd De rekenkamer in haar rapport constateert dat geheimhouding niet voor bepaalde tijd wordt opgelegd. De Gemeenteraad in haar vergadering van 15 maart 2012 de Gedragslijn Openbaarheid heeft vastgesteld Constaterende dat,…

  • Gepubliceerd op 21 maart 2012
 • Motie over bestuursakkoord

  Motie over bestuursakkoord

  • Gepubliceerd op 22 mei 2011
 • AFDRACHTREGELING POLITIEKE VERTEGENWOORDIGERS

  In tegenstelling tot het landelijk beleid is in Breda voor de politieke vertegenwoordigers geen officiële regeling vastgesteld, maar werden hierover na iedere verkiezingen voor de gemeenteraad afspraken gemaakt met de nieuwe fractie. In de praktijk bleek zowel bij de raadsleden als bij het bestuur behoefte te bestaan aan de vaststelling van een officiële regeling. De regeling is opgesteld conform de…

  • Gepubliceerd op 1 januari 2008