Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

53 publicaties gevonden.

 • Vragen inzake ontwikkelingen bij Thebe

  Vragen gesteld door: Mieke Nuijen Onderwerp; ontwikkelingen bij zorgorganisatie Thebe Bijlage 2; antwoorden van college van burgemeester en wethouders

  • Gepubliceerd op 3 juli 2014
 • Motie betere zorg bij complexe hulpvragen.

  Constaterende dat: • Dat er een beperkt aantal gezinnen is, waar de situatie erg complex is, • Juist in deze gezinnen relatief veel zorg- en hulpverleners betrokken zijn] • Daar het risico op langs elkaar heen werken en zaken dubbel doen het grootst is Overwegende dat • het…

  • Gepubliceerd op 14 november 2013
 • Vragen en antwoorden Bibliotheek van de Toekomst in Bavel

  Schriftelijke vragen en antwoorden Bibliotheek van de Toekomst in Bavel

  • Gepubliceerd op 12 november 2013
 • Vragen en antwoorden Kamerbewoning Brabantpark

  Schriftelijke vragen en antwoorden inzake kamerbewoning Brabantpark

  • Gepubliceerd op 12 november 2013
 • Motie startersbeurs en innovatief reintegratieproject

  MOTIE startersbeurs en innovatief reintegratieproject

  • Gepubliceerd op 7 november 2013
 • Motie Handhaving en toezicht drank- en horecawet

  MOTIE Handhaving en toezicht drank- en horecawet

  • Gepubliceerd op 7 november 2013
 • Vragen en antwoorden inzake fietsvoorzieningen in Breda

  Schriftelijke vragen en antwoorden inzake fietsvoorzieningen in Breda

  • Gepubliceerd op 30 oktober 2013
 • Vragen en antwoorden bibliotheekvoorziening Breda Noord-Oost

  Vragen van: P. de Beer en R. KluijtmansAntwoorden van: College van Burgemeester en WethoudersOnderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake bibliotheekvoorziening Breda Noord-Oost Vraag 1. Bent u met onze fracties van mening dat de bewonerssamenstelling en de sociaalmaatschappelijke behoeften extra meegewogen kunnen worden bij het behouden van een volwaardige bibliotheekfiliaal in het stadsdeel Noord-Oost? Antwoord 1.…

  • Gepubliceerd op 11 juni 2013
 • Amendement Gerichte verruiming Langdurigheidstoeslag

  Constaterende dat In de toelichting op de verordening opgenomen is dat huishoudens met minderjarige kinderen, om die reden, altijd in aanmerking komen voor langdurigheids-toeslag Overwegende dat: het hebben van kinderen an sich geen belemmering vormt voor het uitzicht hebben op inkomensverbetering Huishoudens met kinderen…

  • Gepubliceerd op 30 mei 2013
 • Motie Strafbaar stellen illegaliteit.

  constaterende dat: Het kabinet een wetsvoorstel voor strafbaarstelling van illegaal verblijf voorbereidt; De Raad van State een kritisch advies heeft uitgebracht over het wetsvoorstel omdat zij twijfelt aan de toegevoegde waarde van het voorstel en vragen stelt bij de maatschappelijke consequenties daarvan; Breda honderden illegalen kent; Vele…

  • Gepubliceerd op 25 april 2013