Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

53 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen en antwoorden verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers in zorg- en dienstverlening

  Geacht College, D66 heeft zich al vaak hard gemaakt voor het borgen van de veiligheid van cliënten in de zorg.  Zo opperde D66 al eerder om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht te stellen voor vrijwilligers in de zorg- en dienstverlening die werken voor en met kwetsbare burgers. D66 zag en…

  • Gepubliceerd op 3 november 2017
 • Vragen en antwoorden inzake uitbreidingsvergunning geitenhouderij Teteringen

  Geacht college,   Vanmorgen lazen we in BN/DeStem dat een geitenhouderij aan de Blauwhoefsedreef in Teteringen een vergunning heeft gekregen om uit te breiden. De uitbreiding is inmiddels al in vergevorderd stadium. Binnenkort breidt de geitenhouderij uit van de huidige 900 geiten naar 1.200 stuks. BN/DeStem meldt dat omwonenden…

  • Gepubliceerd op 23 oktober 2017
 • Vragen en antwoorden inzake gemeentelijke zwemaccomodaties

    Onlangs namen we kennis van de pilot met verruiming van de openingstijden bij buitenzwembad Wolfslaar. De laatste twee weken van de zomervakantie 2017 werd het buitenbad opengesteld voor het publiek, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Daarbij is er ook een enquête gehouden onder de bezoekers van buitenzwembad Wolfslaar. D66…

  • Gepubliceerd op 29 september 2017
 • Vragen en antwoorden gemeentelijk toezicht op emissies van veehouderijen

  Geacht College, Afgelopen maandag 11 september, verscheen het bericht 'Meer en beter controleren veehouderijen hard nodig'. 1 Een steekproef van de provincie Noord-Brabant onder 15 Brabantse gemeenten heeft veel tekortkomingen aan het licht gebracht. In 12 van de 15 gemeenten overtraden veehouderijen vergunningsvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De…

  • Gepubliceerd op 14 september 2017
 • Motie geluid een tikkie terug svp

  • Gepubliceerd op 18 juli 2017
 • Vragen inzake vervallen aansluitplicht gas in nieuwbouw

  Geacht College, Afgelopen week ontvingen we het bericht dat de verplichte gasaansluiting in nieuwbouw komt te vervallen. Deze maatregel moet helpen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit is volgens D66 een uitgelezen kans om bij te dragen aan de ambities op het gebied van een klimaatneutrale gemeente, die we als…

  • Gepubliceerd op 29 juni 2017
 • Vragen en antwoorden inzake borgen sociale veiligheid middels VOG

  Geacht College, In opdracht van de Inspiratietafel WMO  in 2015 heeft Breda Actief recent een adviesrapport ‘Borgen sociale veiligheid  zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligers’ uitgebracht ( 2016). De rapporteurs spreken erin hun voorkeur uit voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in combinatie met het voeren van…

  • Gepubliceerd op 16 februari 2017
 • Vragenhalfuur; situatie bij INOS

  • Gepubliceerd op 7 december 2016
 • Motie; Het verhaal van Breda

  Samen met VVD Breda roept D66 Breda het College op om de Structuurvisie 2030  op bepaalde onderdelen te actualiseren.  Het 'Verhaal van Breda' gaat de komende jaren het profiel van Breda mede kleur geven, daardoor is het gewenst om bepaalde onderwerpen in de Structuurvisie 2030 van Breda te actualiseren zodat ook het 'Verhaal van Breda' zijn…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie Topsporthal

  In het voorjaar van 2017 zal de visie op Breda Sportstad aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  D66 Breda pleit in opmaat richting deze nieuwe visie voor een topsportaccommodatie in Breda middels de motie 'Topsporthal'.

  • Gepubliceerd op 4 november 2016