Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

1 publicatie gevonden.

  • MOTIE Kaderstellend debat Reïntegratiebeleid Breda

    constaterende dat: medio 2011 er door een raadswerkgroep vanuit de raadscommissie economie raadsbreed aanbevelingen zijn gedaan voor een beleidsvisie re-integratie; Deze beleidsvisie vooralsnog op zich laat wachten en de wethouder voorstelt deze na de zomer 2012 met de Bredase raad te bespreken; overwegende dat: …

    • Gepubliceerd op 15 maart 2012