Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

26 publicaties gevonden.

 • Samen werken aan een Bredase tegenprestatie

  Gelet op art. 10 lid 3 van de Spelregels gemeenteraad ' Bredaas Beraad', Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Constaterende: dat er - zowel in de raadzaal als daarbuiten - uitvoerig debat is geweest over de inrichting van de…

  • Gepubliceerd op 8 april 2019
 • Motie geluid een tikkie terug svp

  • Gepubliceerd op 18 juli 2017
 • Motie; Het verhaal van Breda

  Samen met VVD Breda roept D66 Breda het College op om de Structuurvisie 2030  op bepaalde onderdelen te actualiseren.  Het 'Verhaal van Breda' gaat de komende jaren het profiel van Breda mede kleur geven, daardoor is het gewenst om bepaalde onderwerpen in de Structuurvisie 2030 van Breda te actualiseren zodat ook het 'Verhaal van Breda' zijn…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie Topsporthal

  In het voorjaar van 2017 zal de visie op Breda Sportstad aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  D66 Breda pleit in opmaat richting deze nieuwe visie voor een topsportaccommodatie in Breda middels de motie 'Topsporthal'.

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie Goed voorbeeld doet goed volgen

  • Gepubliceerd op 5 februari 2016
 • Schriftelijke vragen en antwoorden inzake Intercity Direct-verbinding

  Vragen inzake Intercity Direct-verbinding, gesteld door Reginald Kluijtmans

  • Gepubliceerd op 6 januari 2016
 • Motie bevorderen integraal sociaal domein

  Ondergetekende(n), Faissal Boulakjar D66 Breda Motie Bevorderen integraal sociaal domein Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:…

  • Gepubliceerd op 13 november 2015
 • Sportaccommodatie van de toekomst

  • Gepubliceerd op 13 maart 2015
 • motie innovatie en technologie mbt beleidskader wmo

  • Gepubliceerd op 11 juli 2014
 • Motie betere zorg bij complexe hulpvragen.

  Constaterende dat: • Dat er een beperkt aantal gezinnen is, waar de situatie erg complex is, • Juist in deze gezinnen relatief veel zorg- en hulpverleners betrokken zijn] • Daar het risico op langs elkaar heen werken en zaken dubbel doen het grootst is Overwegende dat • het…

  • Gepubliceerd op 14 november 2013