Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

22 publicaties gevonden.

 • Vragen en antwoorden inzake: Breda wederom duurste studentenwoonplaats van Brabant

  Breda is de duurste studentenwoonplaats van Brabant, dat roept vragen op bij D66 Breda en SP Breda.

  • Gepubliceerd op 20 november 2017
 • Strategische onderwijsagenda van Breda

  klik hier voor de onderwijsagenda

  • Gepubliceerd op 9 oktober 2017
 • Vragen en antwoorden sluiting studiecentrum Open Universiteit Breda

  In haar blad Modulair van juni, licht de Open Universiteit het huisvestingsplan voor studiecentra toe. Hieruit blijkt dat naast de vestigingen in Alkmaar, Den Haag en Emmen ook het studiecentrum in Breda zal sluiten. Dit ondanks dat er op de locaties Den Haag en Breda veel activiteiten zijn. Omdat er in een straal…

  • Gepubliceerd op 13 juni 2017
 • Bespreeknotitie camperplaatsen in Breda

  Op 13 juli 2016 is in een extra vergadering van de commissie Economie ingestemd met het Raadsvoorstel 45054 om aan de Nijverheidssingel tijdelijk een voorziening te realiseren voor 6 tot 8 camperplaatsen. Voor campers werd het sindsdien mogelijk om voor een tarief van EUR 14,-- per 24 uur te verblijven op een…

  • Gepubliceerd op 23 mei 2017
 • Vragen en antwoorden inzake prijzen studentenkamers

  Geacht College, Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Huurteam[1] dat er veel misgaat met de verhuur van studentenwoningen. Zo lag de huurprijs €172 boven hetgeen volgens het woonwaarderingsstelsel gevraagd mag worden. Uit onderzoek van de LSVb[2] blijkt dat de huurprijs nog steeds gemiddeld €47,52 boven de maximaal toegestane huur ligt. Op…

  • Gepubliceerd op 9 mei 2017
 • Vragenhalfuur; situatie bij INOS

  • Gepubliceerd op 7 december 2016
 • Motie Topsporthal

  In het voorjaar van 2017 zal de visie op Breda Sportstad aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  D66 Breda pleit in opmaat richting deze nieuwe visie voor een topsportaccommodatie in Breda middels de motie 'Topsporthal'.

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie Kinderwindmolens

  De jeugd heeft de toekomst. Daarom vindt D66 het van groot belang om de jeugd te betrekken bij de ambities die Breda heeft om in 2044 een klimaatneutrale stad te zijn. Breda heeft ook de ambitie om kinderen meer betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De beste manier daartoe is de proefondervindelijke manier. Daarom vraagt…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Schriftelijke vragen en antwoorden inzake Open Universiteit Breda

  • Gepubliceerd op 8 maart 2016
 • Motie: Integrale visie op ambtelijke organisatie, werk en stage

  Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebben de voorjaarsnota 2015 Constaterende dat: Politiek,…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2015