Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

52 publicaties gevonden.

 • Amendement Aa of Weerijs.

  Amendement Aa of Weerijs

  • Gepubliceerd op 26 september 2013
 • Motie meer zelfbouw, kleinere kavels

  Motie meer zelfbouw, kleinere kavels

  • Gepubliceerd op 26 september 2013
 • Amendement “Vastleggen termijnen voor ontwikkeling”

  Amendement "Vastleggen termijnen voor ontwikkeling"

  • Gepubliceerd op 27 juli 2013
 • Motie Tennispark Breda Zuid-West Enthousiasme

  Motie Tennispark Breda Zuid-West Enthousiasme

  • Gepubliceerd op 27 juni 2013
 • Amendement Bestemmingsplan Park de Bavelse Berg

  AMENDEMENT Bestemmingsplan Park de Bavelse Berg

  • Gepubliceerd op 20 juni 2013
 • Vragen en antwoorden zonnepanelen op braakliggende terreinen

  Vragen van: P. de BeerAntwoorden van: College van Burgemeester en WethoudersOnderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake zonnepanelen op braakliggende terreinen Vraag 1. Deelt uw College met ons de mening dat (grootschalige) plaatsing van zonnepanelen op braakliggende terreinen zowel duurzaamheidsdoelstellingen als economische doelen dienen en dat, na een periode van trage voortgang, realisatie nu echt prioriteit dient te…

  • Gepubliceerd op 18 mei 2013
 • Vragen en antwoorden voortgang planontwikkeling Molenkwartier

  Vragen van: P. de BeerAntwoorden van: College van Burgemeester en WethoudersOnderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake voortgang planontwikkeling Molenkwartier Vraag 1. Wat is de status van het bestemmingsplan Molenkwartier? Antwoord 1. Het ontwerpbestemmingsplan is na ter visie legging aangehouden. Voor het plangebied Molenkwartier vigeren derhalve de volgende bestemmingsplannen: …

  • Gepubliceerd op 22 maart 2013
 • Vragen en antwoorden gemeentelijke aansprakelijkheid wegenonderhoud

  Vragen van: M. de BieAntwoorden van: College van Burgemeester en WethoudersOnderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake gemeentelijke aansprakelijkheid wegenonderhoud Vraag 1. Heeft uw college kennis genomen van deze rechterlijke uitspraak? Antwoord 1. Ja. Vraag 2. Deelt u met ons de mening…

  • Gepubliceerd op 16 januari 2013
 • MOTIE Ruimte voor eigen initiatief.

  29-3-2012 Constaterende dat: De (lokale) overheid zich steeds meer terugtrekt uit het publieke domein; De gemeenteraad eerder met voorstellen is gekomen om de Bredase inwoners meer ruimte te geven voor eigen initiatief, zoals: Initiatiefvoorstel Bouwen in eigen Beheer (BieB); motie onderhouden van groen door bewoners en scholen;…

  • Gepubliceerd op 29 maart 2012
 • MOTIE bezoekerspas.

  29-3-2012 Constaterende dat : Dat de wijkraad Stadshart/Valkenberg zich grote zorgen maakt over het parkeren van bezoekers van bewoners in het centrum van de stad Er binnen de singels voor een substantieel deel van de tijd sprake is van betaald parkeren Een aantal bewoners geconfronteerd wordt…

  • Gepubliceerd op 29 maart 2012