Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11 publicaties gevonden.

 • Voor de klimaatdrammers en waterratten

  Met betrekking tot Breda water robuust, Stedelijk Waterplan 2019-2023. Gelet op artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda,…

  • Gepubliceerd op 28 februari 2019
 • Motie Illegale kap bestrijden

  Joyce de Goede D66 Breda en Hilrieke Nauta Groen Links Breda, Met betrekking tot de APV, Constaterende dat:  Breda de ambitie heeft een stad in het groen te zijn;  De apv en bijbehorend sanctiebeleid geen onderscheidt (bijna) geen onderscheidt maken tussen legale en illegale kap van…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2018
 • Motie Energieneutale sportcluster

  Met betrekking tot Energieneutrale sportcluster Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: Constaterende dat: • Er in de Visie op Vastgoed en eerdere beleidsdocumenten de ambitie…

  • Gepubliceerd op 3 februari 2017
 • Motie ‘Wat led je?’

  Led verlichting wordt op steeds grotere schaal toegepast, het is betrouwbare en 'slimme' verlichting die bovenal heel duurzaam is en als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Breda. D66 Breda zou dan ook graag zien dat alle straatverlichting in Breda versneld wordt vervangen door LED verlichting. Daartoe diende de fractie…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie Kinderwindmolens

  De jeugd heeft de toekomst. Daarom vindt D66 het van groot belang om de jeugd te betrekken bij de ambities die Breda heeft om in 2044 een klimaatneutrale stad te zijn. Breda heeft ook de ambitie om kinderen meer betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De beste manier daartoe is de proefondervindelijke manier. Daarom vraagt…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016
 • Motie: Scheiden bedrijfsafval centrum

  Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebben de voorjaarnota 2015 Constaterende dat: De hoeveelheid…

  • Gepubliceerd op 18 juni 2015
 • Motie: Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

  (Motie is Teruggenomen) Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebbend de voorjaarsnota 2015 Constaterende dat:…

  • Gepubliceerd op 18 juni 2015
 • Motie Schaliegaswinning

  Motie Schaliegaswinning in Breda

  • Gepubliceerd op 26 september 2013
 • Motie afvalstoffenheffing één- en meerpersoonshuishoudens

  Motie afvalstoffenheffing één- en meerpersoonshuishoudens

  • Gepubliceerd op 27 juni 2013
 • MOTIE Duurzaamheidsagenda van Breda

  constaterende dat het huidige uitvoeringsprogramma Klimaat een looptijd heeft tot 2012; technische ontwikkelingen en nieuwe inzichten meegenomen moeten worden in een nieuw uitvoeringsprogramma; dit ook mogelijkheden biedt om ambities te versnellen of naar voren te halen; overwegende dat naast de overheid…

  • Gepubliceerd op 29 maart 2012