Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

22 publicaties gevonden.

 • Art. 9 – Hittebestrijding voor een mooier Breda

  Samen met de factie CDA Breda heeft D66 Breda op 27 augustus vragen gesteld aan het college over de hitte deze zomer. Het weer wordt extremer, zo hebben we deze zomer weer mogen ervaren. In het centrum van de stad of dorp is het vaak een stuk warmer dan in een omgeving…

  • Gepubliceerd op 30 augustus 2020
 • Voor de klimaatdrammers en waterratten

  Met betrekking tot Breda water robuust, Stedelijk Waterplan 2019-2023. Gelet op artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda,…

  • Gepubliceerd op 28 februari 2019
 • Energiecoaches in Breda

  Per 1 januari 2019 zijn de energierekeningen in Nederland weer gestegen. Vooral Bredanaars op of net boven het sociaal minimum hebben hier last van. Bij een uitzending van nieuwsuur kwam de inzet van energiecoaches aan de orde. Zij adviseren mensen hoe hun huis energiezuiniger kan worden gemaakte en zo kunnen besparen op hun maandelijkse energielasten. In…

  • Gepubliceerd op 24 januari 2019
 • Circulaire inrichting van de openbare ruimte

  Wij zetten ons al jaren in voor een beter klimaat. Maar D66 wil nog veel duurzamer. Wij willen naar een circulaire economie waar afval een grondstof is voor de inrichting van onze buitenruimte, waar we duurzame alternatieven voorrang geven. D66 Breda Voor een duurzaam Breda.

  • Gepubliceerd op 10 oktober 2018
 • Motie: Het dak op voor duurzame energie, ook op het station

  Gelet op artikel 10 van de Spelregels van het Bredaas BeRaad Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, bijeen in de openbare vergadering van 14 juni 2018, Constaterende dat: Bij de afsluiting van het project OVTC wordt voorgesteld een bedrag van Euro 422.216…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2018
 • Motie Illegale kap bestrijden

  Joyce de Goede D66 Breda en Hilrieke Nauta Groen Links Breda, Met betrekking tot de APV, Constaterende dat:  Breda de ambitie heeft een stad in het groen te zijn;  De apv en bijbehorend sanctiebeleid geen onderscheidt (bijna) geen onderscheidt maken tussen legale en illegale kap van…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2018
 • Motie Breda verdient schone lucht

  Constaterende dat: - Luchtvervuiling veroorzaker is van astma en COPD, hart- en vaatziekten en zelfs vroegtijdige sterfte . - Het college in de raadsvergadering over de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur aangaf dat groene daken en dat soort zaken op het netvlies van het college staan om geluid, stikstof en C02…

  • Gepubliceerd op 22 december 2017
 • Vragen en antwoorden inzake ‘water stop niet bij gemeentegrenzen. Schoon water voor iedereen’

  Vragen en antwoorden inzake 'water stop niet bij gemeentegrenzen. Schoon water voor iedereen'

  • Gepubliceerd op 20 februari 2017
 • Motie Energieneutale sportcluster

  Met betrekking tot Energieneutrale sportcluster Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: Constaterende dat: • Er in de Visie op Vastgoed en eerdere beleidsdocumenten de ambitie…

  • Gepubliceerd op 3 februari 2017
 • Motie ‘Wat led je?’

  Led verlichting wordt op steeds grotere schaal toegepast, het is betrouwbare en 'slimme' verlichting die bovenal heel duurzaam is en als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Breda. D66 Breda zou dan ook graag zien dat alle straatverlichting in Breda versneld wordt vervangen door LED verlichting. Daartoe diende de fractie…

  • Gepubliceerd op 4 november 2016