Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Vragen inzake watertappunten op festivals

  Datum; 15-06-2018 Betreft vragen ex. Art. 9 RvO inzake; watertappunten bij festivals Geacht College, Het festivalseizoen is weer begonnen! De festivals zijn een belangrijk onderdeel van het hele pakket culturele activiteiten in Breda. D66 is dan ook een groot voorstander van deze festivals. Maar we houden…

  • Gepubliceerd op 15 juni 2018
 • Motie Mezz Basis op Orde

  Constaterende dat: 1. De kosten voor de verbouwing van de "basis op orde" voor de MEZZ op basis van een nieuwe raming€ 450.000,- hoger uit zullen vallen. Het college de gemeenteraad vraagt een besluit te nemen over deze hogere kosten, deel uitmakend van "de basis op orde"; 2. De Mezz nu…

  • Gepubliceerd op 22 december 2017
 • Schriftelijke vragen en antwoorden inzake Gasthuyspoort

  De metamorfose van het oude kantoor van de Sociale Dienst aan de Vlaszak is bijna compleet. Het wordt een prachtige entree naar de binnenstad van Breda. Niet voor niets heet het project Gasthuyspoort: het verwijst naar de Middeleeuwse stadspoort die ooit op de plek stond waar Veemarktstraat, Catharinastraat, Vlaszak en Boschstraat elkaar ontmoeten. In de…

  • Gepubliceerd op 12 mei 2016
 • Motie: Mezz is voor iedereen

  Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebbend de voorjaarsnota 2015 Constaterende dat: Poppodium Mezz…

  • Gepubliceerd op 18 juni 2015
 • Vragen en antwoorden inzake kunstroute vanuit het nieuwe station

  Vragen gesteld door Frank Toeset Onderwerp; kunstroute vanuit het nieuwe station

  • Gepubliceerd op 20 mei 2014
 • Vragen en antwoorden inzake openstellen programmabudget lokale omroep

  Vragen gesteld door:  raadslid Frank Toeset Onderwerp; openstellen programmabudget lokale omroep Bent u op de hoogte van het door de Raad van Cultuur uitgebrachte advies “De tijd staat open”? Deelt u met de Raad de wenselijkheid voor een open bestel, waarin publieke en private nieuwsorganisaties de…

  • Gepubliceerd op 28 maart 2014
 • Vragen en antwoord toekomst gebouw De Faam

  Vragen van: R. Kluijlmans en F. ToesetAntwoorden van: College van Burgemeester en WethoudersOnderwerp: Beantwoording vragen ex art 41 RvO inzake toekomst gebouw De Faam Vraag 1. Is het college bereid, om op zo kort mogelijke termijn, het kantoorgebouw van de Faam en de karakteristieke delen van de oude fabriek , waaronder de schoorsteen , het ketelhuis en…

  • Gepubliceerd op 16 januari 2013