Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

1 publicatie gevonden.

  • Motie: Integrale visie op ambtelijke organisatie, werk en stage

    Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebben de voorjaarsnota 2015 Constaterende dat: …

    • Gepubliceerd op 19 juni 2015