Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

21 publicaties gevonden.

 • Help de buurtpreventie

  Gelet op artikel 10, lid 2 van de spelregels gemeenteraad Breda; 'Het Bredaas Beraad', Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 04 april 2019 Constaterende dat: er de…

  • Gepubliceerd op 8 april 2019
 • Hogere toelage voor student met beperking

  Alle studenten met een beperking hebben recht op een toeslag van 340 euro per maand. 

  • Gepubliceerd op 20 februari 2019
 • Vragen inzake Expats in Breda

  Betreft vragen ex. Art. 9 RvO: Expats in Breda Dear College, Geacht College, (Nederlandse versie hieronder) Recently, members of D66 payed a visit to an InterNations Breda social event. InterNations is a worldwide organisation for expats. Since most of them don't speak Dutch yet, these questions are in English.…

  • Gepubliceerd op 7 maart 2018
 • Vragen en antwoorden inzake: Breda wederom duurste studentenwoonplaats van Brabant

  Breda is de duurste studentenwoonplaats van Brabant, dat roept vragen op bij D66 Breda en SP Breda.

  • Gepubliceerd op 20 november 2017
 • Strategische onderwijsagenda van Breda

  klik hier voor de onderwijsagenda

  • Gepubliceerd op 9 oktober 2017
 • Vragen en antwoorden sluiting studiecentrum Open Universiteit Breda

  In haar blad Modulair van juni, licht de Open Universiteit het huisvestingsplan voor studiecentra toe. Hieruit blijkt dat naast de vestigingen in Alkmaar, Den Haag en Emmen ook het studiecentrum in Breda zal sluiten. Dit ondanks dat er op de locaties Den Haag en Breda veel activiteiten zijn. Omdat er in een straal…

  • Gepubliceerd op 13 juni 2017
 • Vragen en antwoorden inzake prijzen studentenkamers

  Geacht College, Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Huurteam[1] dat er veel misgaat met de verhuur van studentenwoningen. Zo lag de huurprijs €172 boven hetgeen volgens het woonwaarderingsstelsel gevraagd mag worden. Uit onderzoek van de LSVb[2] blijkt dat de huurprijs nog steeds gemiddeld €47,52 boven de maximaal toegestane huur ligt. Op…

  • Gepubliceerd op 9 mei 2017
 • Schriftelijke vragen en antwoorden inzake Open Universiteit Breda

  • Gepubliceerd op 8 maart 2016
 • Motie: Integrale visie op ambtelijke organisatie, werk en stage

  Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: De gemeenteraad van Breda, Gelezen hebben de voorjaarsnota 2015 Constaterende dat: …

  • Gepubliceerd op 19 juni 2015
 • Onderzoek (moslim)discriminatie in de klas

  • Gepubliceerd op 28 februari 2015