Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Mezz Basis op Orde

Constaterende dat:
1. De kosten voor de verbouwing van de “basis op orde” voor de MEZZ op basis van een nieuwe
raming€ 450.000,- hoger uit zullen vallen. Het college de gemeenteraad vraagt een besluit te
nemen over deze hogere kosten, deel uitmakend van “de basis op orde”;
2. De Mezz nu in onzekerheid verkeert over de status van de voorgenomen verbouwing;
3. Het college aangeeft dat er inhoudelijk geen andere overwegingen zijn om nu anders naar de
noodzaak van deze verbouwing te kijken.
Overwegende dat:
1. Poppodium Mezz een belangrijke bijdrage kan leveren aan de exposure van Breda als stad
die wil bruisen, publieksgroepen met een divers aanbod, muzikaal en anderszins cultureel, wil
boeien en talenten van lokale en regionale bodem voor Bredaas publiek en van daarbuiten,
wil laten excelleren;
2. De gemeente Breda eigenaar is van het pand van Mezz en dus als goed beheerder verantwoordelijk
is om de “basis op orde” te krijgen;
3. Het niet redelijk is om de Mezz langer in onzekerheid te laten over de besluiten van de gemeente
met betrekking tot de verbouwing van de Mezz;
4. Een uitgave van deze omvang in het betreffende onroerend goed, meer dan in het verleden
het geval was, cultureel ondernemerschap van het management van Mezz vraagt om een gezonde
exploitatie (op de langere termijn) te realiseren.
Draagt het college op:
1. Op korte termijn met een financieringsvoorstel te komen voor€ 1.800.000,- (€ 1.350.000,- +
€ 450.000) van ‘de basis op orde’, zodanig dat geen vertraging optreedt ten aanzien van de
huidige planning van de verbouwing in de zomer van 2019;
2. Mezz méér cultureel ondernemerschap op te dragen door het beleidsplan Mezz zodanig uit te
laten werken dat dit zicht geeft op een gezonde exploitatie binnen nu en vier jaar en hierover
de gemeenteraad minimaal jaarlijks te rapporteren.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 21 december 2017

Gepubliceerd op 22-12-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018