Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen en antwoorden inzake: Breda wederom duurste studentenwoonplaats van Brabant

In Breda woonden in 2016 ruim 5000 studenten op kamers. De gemiddelde huurprijs
voor zo’n kamer is volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) 346 euro per
maand. Daarmee is Breda opnieuw de duurste studentenwoonplaats van Brabant.

Van alle steden in Brabant staat Breda ook bovenaan als het gaat om het
overschrijden van het maximale huurtarief. Dit tarief wordt bepaald aan de hand van
een puntensysteem. Bredase studenten betalen maandelijks gemiddels 109 euro
teveel. Dat is dus geld wat de kamer eigenlijk niet waard is en vaak in de zakken
verdwijnt van huisjesmelkers. (1) (2)

Dat Breda relatief duur is als studentenwoonplaats is geen nieuws. De afgelopen
jaren zijn dan ook tal van maatregelen ingezet zoals het aanpakken van
huisjesmelkers, het bijbouwen van studentenwoningen, het ombouwen van kantoren,
de inzet van het huurteam en voorlichting onder studenten zodat zij weten welke huur
zij maximaal zouden moeten betalen. Toch moeten we concluderen dat dit tot op
heden nog niet het gewenste effect heeft gesorteerd.

SP en D66 zijn van mening dat het van groot belang is dat Breda een aantrekkelijk
stad voor studenten en starters blijft. Zij zijn de toekomst van onze mooie stad. Een
redelijke huurprijs voor een studentenkamer draagt daaraan bij.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Herkent u de cijfers van de LSVb? Welke cijfers hanteert u zelf om te
controleren of het beleid rondom studentenhuisvesting effectief is?
2. Hoe heeft de gemiddelde huur, de gemiddelde overschrijding en het aantal
studentenwoningen zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
3. Hoe staat het met de in de beantwoording van onze eerdere vragen
aangekondigde voorlichting voor en door studenten? (3)
4. Hoever staat het met het eveneens in de beantwoording van onze eerdere
vragen aangekondigde Keurmerk studentenhuisvesting?
5. Waar kunnen studenten zoals toegezegd, informatie vinden op de site van de
gemeente over bijvoorbeeld de huurcommissie?
6. Zijn de cijfers en de effectiviteit van de getroffen maatregelen voor u reden om
aanvullende acties te ondernemen? Kunt u uw antwoord toelichten?
7. Bent u bijvoorbeeld bereid om de inmiddels afgeronde pilot met het Huurteam
kostenneutraal en op basis van ‘no cure, no pay’ voort te zetten?

 

1) Zie bericht BN/DeStem, “Bredase studenten betalen de hoogste huur”, d.d. 20
november 2017
2) Zie https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2017/05/Check-Je-Kamer-RapportageLSVb-mei-2017-1.pdf
3) Zie https://breda.notubiz.nl/document/5297897/1/vraag2017-6108

 

Gepubliceerd op 20-11-2017 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019