Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraad

D66 was tot maart 2018 in Breda met 8 raadsleden vertegenwoordigd.
Daarnaast heeft D66 één commissielid en een fractiemedewerker. Samen vormen zij de fractie.
Tim van het Hof

Tim van het Hof

Fractievoorzitter. Portefeuilles: Veiligheid, Burgerzaken, Integriteit, Bestuurszaken

Faissal Boulakjar

Faissal Boulakjar

Vice-fractievoorzitter. Portefeuilles: Sport, Jeugd, Onderwijs en Duurzaamheid

Maddy van Hemel

Maddy van Hemel

Raadslid. Portefeuilles: Wonen, Wijken en Dorpen, Openbare Ruimte, Opvang.

Reginald Kluijtmans

Reginald Kluijtmans

Raadslid. Portefeuilles: Mobiliteit, Huisvesting, Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke ordening

Frank Toeset

Frank Toeset

Raadslid. Portefeuilles: Vastgoed, Cultuur, Regio, Bestuurlijke Vernieuwing

Mieke Nuijen

Mieke Nuijen

Raadslid. Portefeuilles: Cultuur, WMO, Welzijn, Volksgezondheid

Ron van Loon

Ron van Loon

Raadslid. Portefeuilles: Financiën, Grondbedrijf, Economie

Rob van den Bosch

Rob van den Bosch

Raadslid. Portefeuilles: Participatie, Toezicht en Handhaving, Organisatie, Arbeidsmarkt, Sociale Zaken

Patrick Smans

Patrick Smans

burgerraadslid

P. Voermans

Fractiemedewerker