Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsleden

D66 Breda heeft op dit moment zes raadsleden (van de in totaal 39) in de gemeenteraad van Breda.

D66 Breda heeft op dit moment zes raadsleden (van de in totaal 39) in de gemeenteraad van Breda.

Wethouders

Namens D66 Breda hebben 2 wethouders zitting in het college van burgemeester en wethouders.

Bestuur afdeling D66 De Baronie

Het bestuur van D66 Breda organiseert de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling.

Denk & Doe 66

Denk&Doe66 wordt samen met leden georganiseerd rondom inhoudelijke themavelden zodat D66 Breda zich permanent inhoudelijk blijft ontwikkelen.