Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsleden

D66 zit in Breda met 6 raadsleden van de in totaal 39 in de gemeenteraad.

Wethouders

D66 Breda heeft 2 wethouders in het college.

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden ondersteunen de raadsleden.

Bestuur afdeling D66 De Baronie

Het bestuur van D66 Breda organiseert de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling.