Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsleden

D66 zit in Breda met 6 raadsleden van de in totaal 39 in de gemeenteraad.

Wethouders

D66 Breda heeft 2 wethouders in het college.

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden ondersteunen de raadsleden.

Bestuur afdeling D66 De Baronie

Het bestuur van D66 Breda organiseert de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling.

Fractiemedewerkers

De fractiemedewerkers ondersteunen de fractie m.b.t. structuur, organisatie van bijeenkomsten en communicatie.