Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsleden

D66 Breda heeft op dit moment zes raadsleden (van de in totaal 39) in de gemeenteraad van Breda. (per 7 juni 2018)

Wethouders

Namens D66 Breda hebben 2 wethouders zitting in het college van burgemeester en wethouders. Het College van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Informatie over College van Burgemeester en Wethouders in Breda kunt u hier lezen.

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden zijn net als raadsleden lid van een fractie en kunnen namens hun fractie aan de beeld- en oordeelsvormende sessies deelnemen. Dit komt van pas wanneer een kleine fractie niet genoeg raadsleden heeft om de 3 gelijktijdige vergadersessies te bemensen.

Bestuur afdeling D66 De Baronie

Het bestuur van D66 Breda organiseert de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling.