Steun ons en help Nederland vooruit

Tim van het Hof

Wethouder | Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat

33 jaar

Tuinzigt

D66 is voor mij een partij die vooruit durft te kijken en waar gewerkt wordt aan nieuwe ideeën. Zoals bijvoorbeeld: Hoe kunnen we inwoners beter bij beleid betrekken? Hoe zorgen we ervoor dat de zorg betaalbaar blijft? Hoe zorgen we ervoor dat we Breda duurzaam en gezond doorgeven aan de volgende generaties? Zo maar een paar vragen die ons bezighouden en waarbij we geen genoegen nemen met de status quo.

Met mijn bestuurskundige achtergrond heb ik de afgelopen periode sterk ingezet op bestuurlijke vernieuwing, bijvoorbeeld bij BredaBegroot, Buurtrechten en werkwijze van de Gemeenteraad. De komende jaren moet Breda zich gaan voorbereiden op de komst van de Omgevingswet en juist daarbij zou het betrekken van inwoners goed geborgd moeten worden.

Een van de grootste opgaven voor deze periode is de woningbouw, waar we 6000 woningen gerealiseerd willen hebben of klaar voor startbouw. Een opgaven waar we samen met inwoners, projectontwikkelaar en woningbouwcorporaties de schouders onder moeten zetten. Daarvoor zouden we periode moeten komen tot een Bredase aanpak voor de woningbehoefte en planvorming, waarbij bewonersparticipatie goed geregeld is.

Meer van Tim van het Hof
Positief en realistisch
- Tim van het Hof